Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.207,48
2,12 (0,02%) Cập nhật ngày 15/01/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/12/2020

1 tháng

30/11/2020

2 tháng

31/10/2020

3 tháng

30/09/2020

4 tháng

30/08/2020

5 tháng

31/07/2020

6 tháng

30/06/2020

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.178
12.107
12.047
11.974
11.906
11.843
11.783
10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,59%
1,09%
1,70%
2,28%
2,83%
3,35% 21,78%
 Lãi quy năm
  6,90% 6,51% 6,76% 6,78% 6,75% 6,65% 6,52%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 12.207,48 15/01/2021 +2,12 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.010,35 14/01/2021 +57,62 +0,34% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 22.752,92 15/01/2021 +11,34 +0,05% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.614,13 17/01/2021 +305,79 +2,00% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.592,29 17/01/2021 +160,59 +1,11% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
15/01/2021 12.207,48 +0,02% +0,24% +0,24%
14/01/2021 12.205,36 +0,02% +0,22% +0,22%
13/01/2021 12.203,42 +0,02% +0,21% +0,21%
12/01/2021 12.201,21 +0,02% +0,19% +0,19%
11/01/2021 12.199,22 +0,05% +0,17% +0,17%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI