Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.137,88

-0,20 (0.002%)
Cập nhật ngày 17/01/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

1 tháng

Từ đầu năm

1 năm

Từ khi thành lập*

SSIBF

10.983,38

0,29%

5,61%

8,71%

9,83%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
17/01/2019 11.137,88 0,00% +0,23% +0,23%
16/01/2019 11.138,08 -0,02% +0,23% +0,23%
15/01/2019 11.140,43 +0,07% +0,25% +0,25%
14/01/2019 11.132,92 -0,01% +0,19% +0,19%
11/01/2019 11.133,51 +0,03% +0,19% +0,19%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

7,4%

Kỳ hạn bình quân

0,94

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

6,4%

P/E bình quân

5,7x

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI