Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.477,07

20,02 (0,17%)
Cập nhật ngày 22/07/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.112,25

4,0%

6,85%

11,12%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
22/07/2019 11.477,07 +0,17% +1,14% +3,28%
19/07/2019 11.457,05 -0,03% +0,96% +3,10%
18/07/2019 11.461,04 +0,01% +1,00% +3,14%
17/07/2019 11.460,16 -0,06% +0,99% +3,13%
16/07/2019 11.466,85 -0,04% +1,05% +3,19%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

8,2%

Kỳ hạn bình quân

1,24

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

6,4%

P/E bình quân

5,7x

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI