Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.789,84

-4,48 (-0,04%)
Cập nhật ngày 11/11/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.741,60

4,0%

6,85%

17,42%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/09/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
11/11/2019 11.789,84 -0,04% +0,15% +6,10%
08/11/2019 11.794,32 +0,17% +0,19% +6,14%
07/11/2019 11.774,06 0,00% +0,02% +5,96%
06/11/2019 11.773,95 0,00% +0,02% +5,95%
05/11/2019 11.774,48 +0,07% +0,02% +5,96%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

8,69%

Kỳ hạn bình quân

0,85 

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

5,43%

P/E bình quân

10
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI