Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.403,74
4,42 (0,04%) Cập nhật ngày 22/04/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/03/2021

1 tháng

28/02/2021

2 tháng

31/01/2021

3 tháng

31/12/2020

4 tháng

30/11/2020

5 tháng

31/10/2020

6 tháng

30/09/2020

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.358 12.295
12.239
12.178
12.107
12.047
11.974
10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,51%
0,97%
1,47%
2,07%
2,58%
3,20% 23,58%
 Lãi quy năm
  5,98% 6,02% 5,97% 6,24% 6,23% 6,42% 6,57%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/03/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 12.403,74 22/04/2021 +4,42 +0,04% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.269,68 21/04/2021 +94,62 +0,49% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.142,18 22/04/2021 +108,61 +0,43% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.186,62 21/04/2021 -34,12 -0,20% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.350,75 21/04/2021 +78,42 +0,48% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
22/04/2021 12.403,74 +0,04% +0,37% +1,85%
20/04/2021 12.399,32 +0,01% +0,34% +1,81%
19/04/2021 12.397,67 +0,05% +0,32% +1,80%
16/04/2021 12.391,96 +0,01% +0,28% +1,75%
15/04/2021 12.390,55 +0,02% +0,27% +1,74%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI