Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
11.969,54
0,77 (0,01%) Cập nhật ngày 29/09/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.907,00

4,0%

6,85%

5,93%

1,15% 19,07%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 11.969,54 29/09/2020 +0,77 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 12.589,24 29/09/2020 -95,94 -0,76% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 17.774,03 29/09/2020 +70,14 +0,40% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 10.279,73 29/09/2020 -166,57 -1,59% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 10.599,12 29/09/2020 -71 -0,67% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
29/09/2020 11.969,54 +0,01% +0,53% +1,68%
28/09/2020 11.968,77 +0,06% +0,52% +1,68%
25/09/2020 11.961,54 +0,01% +0,46% +1,62%
24/09/2020 11.959,84 +0,02% +0,44% +1,60%
23/09/2020 11.957,73 +0,03% +0,43% +1,58%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số
Tài sản có thu nhập ổn định
Tỷ suất lợi tức 8,58%
Kỳ hạn bình quân 0,95
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI