Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.825,03

5,05 (0,04%)
Cập nhật ngày 17/01/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.716,69

4,0%

6,85%

17,17%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/11/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
17/01/2020 11.825,03 +0,04% +0,46% +0,46%
16/01/2020 11.819,98 -0,02% +0,41% +0,41%
15/01/2020 11.821,83 +0,22% +0,43% +0,43%
14/01/2020 11.795,89 -0,01% +0,21% +0,21%
13/01/2020 11.796,77 -0,02% +0,22% +0,22%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

8,61%

Kỳ hạn bình quân

1,26

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

5,49%

P/E bình quân

10x

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI