Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.598,29

3,61 (0,03%)
Cập nhật ngày 03/04/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

SSIBF

 11.786,23

4,0%

6,85%

5,93% 0,13% 17,86%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 29/02/2020
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
03/04/2020 11.598,29 +0,03% +0,03% -1,47%
01/04/2020 11.594,68 +0,02% -1,64% -1,50%
31/03/2020 11.592,26 +0,01% -1,66% -1,52%
30/03/2020 11.591,17 -1,65% -1,67% -1,53%
27/03/2020 11.598,38 0,00% -1,61% -1,47%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

9,11%

Kỳ hạn bình quân

1,11

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

3,66%

P/E bình quân

10,35x
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI