Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.278,58

3,69 (0,03%)
Cập nhật ngày 21/03/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.112,25

4,0%

6,85%

11,12%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
22/03/2019 11.256,30 -0,20% +0,16% +1,30%
21/03/2019 11.278,58 +0,03% +0,36% +1,50%
20/03/2019 11.274,89 -0,08% +0,33% +1,46%
19/03/2019 11.283,68 -0,05% +0,41% +1,54%
18/03/2019 11.289,44 +0,14% +0,46% +1,59%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

8,2%

Kỳ hạn bình quân

1,24

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

6,4%

P/E bình quân

5,7x

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI