Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.706,63

16,72 (0,14%)
Cập nhật ngày 20/09/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.471,20

4,0%

6,85%

14,71%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/07/2019
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
20/09/2019 11.706,63 +0,14% +0,87% +5,35%
19/09/2019 11.689,91 -0,07% +0,73% +5,20%
18/09/2019 11.697,56 -0,04% +0,79% +5,27%
17/09/2019 11.701,83 +0,12% +0,83% +5,31%
16/09/2019 11.687,27 +0,29% +0,71% +5,17%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

8,51%

Kỳ hạn bình quân

0,91 

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

4,75%

P/E bình quân

23,32
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI