Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.602,00
2,13 (0,02%) Cập nhật ngày 23/07/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

30/06/2021

1 tháng

31/05/2021

2 tháng

30/04/2021

3 tháng

31/03/2021

4 tháng

28/02/2021

5 tháng

31/01/2021

6 tháng

31/12/2020

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.558 12.491 12.423 12.358 12.295 12.239 12.178 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,53%
1,09%
1,62%
2,14%
2,61%
3,12% 25,58%
 Lãi quy năm
  6,51% 6,51% 6,49% 6,39% 6,34% 6,28% 6,67%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/06/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 12.602 23/07/2021 +2,13 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 20.244,75 25/07/2021 -405,58 -1,96% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.397,49 23/07/2021 +403,24 +1,44% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.087,11 25/07/2021 -416,38 -2,03% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 17.433,28 25/07/2021 -337,71 -1,90% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/07/2021 12.602,00 +0,02% +0,35% +3,48%
22/07/2021 12.599,87 +0,02% +0,34% +3,46%
21/07/2021 12.597,77 +0,02% +0,32% +3,44%
20/07/2021 12.595,35 +0,02% +0,30% +3,42%
19/07/2021 12.593,12 +0,03% +0,28% +3,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI