Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.781,73
2,12 (0,02%) Cập nhật ngày 15/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08/2021

1 tháng

31/07/2021

2 tháng

30/06/2021

3 tháng

31/05/2021

4 tháng

30/04/2021

5 tháng

31/03/2021

6 tháng

28/02/2021

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

12.690 12.624 12.553 12.488 12.418 12.356 12.289 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,52%
1,09%
1,62%
2,18%
2,70%
3,26% 26,90%
 Lãi quy năm
  6,14% 6,41% 6,42% 6,43% 6,44% 6,40% 6,71%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 12.781,73 15/10/2021 +2,12 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.995,64 15/10/2021 -4,63 -0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.260,73 15/10/2021 +27,17 +0,09% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.394,53 17/10/2021 +101,24 +0,50% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.676,21 17/10/2021 +15,66 +0,08% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
15/10/2021 12.781,73 +0,02% +0,24% +4,96%
14/10/2021 12.779,61 +0,02% +0,23% +4,94%
13/10/2021 12.777,43 +0,02% +0,21% +4,92%
12/10/2021 12.775,26 +0,02% +0,19% +4,90%
11/10/2021 12.773,08 +0,05% +0,17% +4,88%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI