Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.321,66

8,13 (0,07%)
Cập nhật ngày 24/05/2019

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.112,25

4,0%

6,85%

11,12%

*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2018
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
24/05/2019 11.321,66 +0,07% +0,05% +1,88%
23/05/2019 11.313,53 +0,05% -0,03% +1,81%
22/05/2019 11.308,16 -0,01% -0,07% +1,76%
21/05/2019 11.308,68 +0,13% -0,07% +1,77%
20/05/2019 11.294,14 +0,01% -0,20% +1,64%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

8,2%

Kỳ hạn bình quân

1,24

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

6,4%

P/E bình quân

5,7x

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI