Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.465,05
-3,83 (-0,03%) Cập nhật ngày 08/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

22 30/11/2022

2 tháng

30/10/2022

3 tháng

30/09/2022

4 tháng

30/08/2022

5 tháng

30/07/2022

6 tháng

30/06/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.418 13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,06% 0,39% -1,34% -0,65% -0,02% 0,44% 34,26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.465,05 08/02/2023 -3,83 -0,03% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.124,62 08/02/2023 +43,19 +0,29% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.450,10 08/02/2023 -351,29 -1,36% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.351,24 08/02/2023 +56,84 +0,37% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.203,96 08/02/2023 +47,13 +0,36% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.592,79 08/02/2023 -80,07 -0,92% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
03/01/2020 11.806,81 +0,29% +0,30% +0,30%
02/01/2020 11.772,96 +0,00% +0,01% +0,01%
31/12/2019
Cuối tháng
Cuối năm
11.771,25 +0,11% +100,00% +100,00%
31/12/2019 11.772,91 +0,13% +0,48% +5,95%
30/12/2019 11.757,97 +0,16% +0,35% +5,81%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI