Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.607,51
0,96 (0,01%) Cập nhật ngày 30/09/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08/2022

1 tháng

31/07/2022

2 tháng

30/06/2022

3 tháng

31/05/2022

4 tháng

30/04/2022

5 tháng

31/03/2022

6 tháng

28/02/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 13.151 13.062 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,63%
1,10%
1,63%
2,31%
2,76%
3,47%
35,14%
 Lãi quy năm
  7,44% 6,45% 6,46% 6,85% 6,59% 6,87% 7,02%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.607,51 30/09/2022 +0,96 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.269,36 02/10/2022 -0,93 -0,01% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.972,70 30/09/2022 -367,63 -1,34% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.178,07 02/10/2022 -0,71 0,00% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.228,23 02/10/2022 -1,26 -0,01% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.883,37 30/09/2022 -75,13 -0,84% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
28/08/2019 11.586,50 -0,18% +1,17% +4,27%
27/08/2019 11.606,82 +0,04% +1,35% +4,45%
26/08/2019 11.601,77 +0,09% +1,31% +4,41%
23/08/2019 11.591,62 -0,06% +1,22% +4,31%
22/08/2019 11.598,39 +0,07% +1,28% +4,37%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI