Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.388,07
2,70 (0,02%) Cập nhật ngày 25/11/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2022

1 tháng

30/09/2022

2 tháng

31/08/2022

3 tháng

31/07/2022

4 tháng

30/06/2022

5 tháng

31/05/2022

6 tháng

30/04/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

  -1,72%
-1,04%
-0,41%
0,05%
0,58%
1,25% 33,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.388,07 25/11/2022 +2,70 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 13.583,96 27/11/2022 +372,25 +2,82% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 20.918,78 25/11/2022 -43,22 -0,21% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 12.882,55 27/11/2022 +442,42 +3,56% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 11.928,93 27/11/2022 +330,03 +2,85% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 7.661,98 25/11/2022 -16,41 -0,21% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
18/10/2019 11.740,86 -0,09% -0,08% +5,66%
17/10/2019 11.751,37 -0,03% +0,01% +5,75%
16/10/2019 11.755,08 +0,03% +0,04% +5,78%
15/10/2019 11.751,84 +0,11% +0,01% +5,76%
14/10/2019 11.739,12 +0,13% -0,10% +5,64%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI