Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.461,95
2,01 (0,01%) Cập nhật ngày 16/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/07/2022

1 tháng

30/06/2022

2 tháng

31/05/2022

3 tháng

30/04/2022

4 tháng

31/03/2022

5 tháng

28/02/2022

6 tháng

31/01/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.430 13.368 13.298 13.210 13.151 13.062 13.013 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,46%
0,99%
1,66%
2,12%
2,82%
3,20%
34,30%
 Lãi quy năm
  5,42% 5,93% 6,61% 6,33% 6,72% 6,45% 6,97%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/07/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.461,95 16/08/2022 +2,01 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.514,61 15/08/2022 +193,74 +1,06% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +403,12 +1,38% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.965,97 15/08/2022 +193,35 +1,09% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.014,14 16/08/2022 +15,67 +0,10% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.739,64 16/08/2022 +97,69 +1,01% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
08/07/2019 11.433,56 +0,00% +0,76% +2,89%
05/07/2019 11.433,21 +0,36% +0,75% +2,89%
04/07/2019 11.392,10 -0,10% +0,39% +2,52%
03/07/2019 11.403,55 +0,11% +0,49% +2,62%
02/07/2019 11.391,02 +0,38% +0,38% +2,51%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI