Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.432,80
2,87 (0,02%) Cập nhật ngày 01/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

22 30/11/2022

2 tháng

30/10/2022

3 tháng

30/09/2022

4 tháng

30/08/2022

5 tháng

30/07/2022

6 tháng

30/06/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.418 13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,06% 0,39% -1,34% -0,65% -0,02% 0,44% 34,26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.432,80 01/02/2023 +2,87 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.960,01 31/01/2023 +156,37 +0,99% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.332 01/02/2023 +301,11 +1,16% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.633,87 01/02/2023 -737,22 -4,50% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.388,24 01/02/2023 -455,07 -3,29% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.871,77 01/02/2023 +30,70 +0,35% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
13/12/2019 11.742,31 +0,01% +0,22% +5,67%
12/12/2019 11.741,66 +0,20% +0,21% +5,66%
11/12/2019 11.718,17 -0,02% +0,01% +5,45%
10/12/2019 11.720,80 -0,04% +0,04% +5,48%
09/12/2019 11.725,58 +0,13% +0,08% +5,52%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI