Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.612,80
-1,57 (-0,01%) Cập nhật ngày 04/10/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08/2022

1 tháng

31/07/2022

2 tháng

30/06/2022

3 tháng

31/05/2022

4 tháng

30/04/2022

5 tháng

31/03/2022

6 tháng

28/02/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 13.151 13.062 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,63%
1,10%
1,63%
2,31%
2,76%
3,47%
35,14%
 Lãi quy năm
  7,44% 6,45% 6,46% 6,85% 6,59% 6,87% 7,02%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.612,80 04/10/2022 -1,57 -0,01% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.528,19 03/10/2022 -741,17 -4,56% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 27.274,40 03/10/2022 +301,70 +1,12% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.307,59 03/10/2022 -870,48 -5,74% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.609,73 03/10/2022 -618,50 -4,35% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.950,57 03/10/2022 +67,20 +0,76% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
19/08/2019 11.572,99 -0,04% +1,06% +4,15%
16/08/2019 11.577,63 +0,06% +1,10% +4,19%
15/08/2019 11.571,18 +0,13% +1,04% +4,13%
14/08/2019 11.556,27 +0,00% +0,91% +4,00%
13/08/2019 11.556,25 +0,12% +0,91% +4,00%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI