Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.397,46
0,25 (0,00%) Cập nhật ngày 09/12/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

30/09/2022

2 tháng

31/08/2022

3 tháng

31/07/2022

4 tháng

30/06/2022

5 tháng

31/05/2022

6 tháng

30/04/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.609 13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 10.000

 Tăng trưởng (%)

-1,72%
-1,04%
-0,41%
0,05%
0,58%
1,25% 33,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.397,46 09/12/2022 +0,25 +0,00% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.101,31 11/12/2022 +24,93 +0,17% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 23.888,85 09/12/2022 +503,56 +2,15% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.787,55 11/12/2022 +73,18 +0,50% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.120,57 11/12/2022 +26,92 +0,21% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.337,34 09/12/2022 +122,37 +1,49% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
22/10/2019 11.722,79 -0,16% -0,23% +5,49%
21/10/2019 11.742,08 +0,01% -0,07% +5,67%
18/10/2019 11.740,86 -0,09% -0,08% +5,66%
17/10/2019 11.751,37 -0,03% +0,01% +5,75%
16/10/2019 11.755,08 +0,03% +0,04% +5,78%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI