Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.581,97
12,77 (0,09%) Cập nhật ngày 23/09/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/08/2022

1 tháng

31/07/2022

2 tháng

30/06/2022

3 tháng

31/05/2022

4 tháng

30/04/2022

5 tháng

31/03/2022

6 tháng

28/02/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 13.151 13.062 10.000

 Lãi tính theo giá CCQ

 
0,63%
1,10%
1,63%
2,31%
2,76%
3,47%
35,14%
 Lãi quy năm
  7,44% 6,45% 6,46% 6,85% 6,59% 6,87% 7,02%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/08/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.581,97 23/09/2022 +12,77 +0,09% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.204,79 25/09/2022 -193,07 -1,11% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.859,24 23/09/2022 +166,74 +0,58% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.906,18 25/09/2022 -252,62 -1,56% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.016,17 25/09/2022 -168,93 -1,11% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.316,49 23/09/2022 +4,60 +0,05% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
12/02/2018 10.585,18 +0,87% -0,23% +1,78%
05/02/2018 10.493,69 -1,09% -1,09% +0,90%
31/01/2018 10.609,34 +0,14% +2,01% +2,01%
29/01/2018 10.594,42 -0,11% +1,87% +1,87%
22/01/2018 10.606,27 +0,59% +1,98% +1,98%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI