Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.429,93
-17,17 (-0,13%) Cập nhật ngày 31/01/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

22 30/11/2022

2 tháng

30/10/2022

3 tháng

30/09/2022

4 tháng

30/08/2022

5 tháng

30/07/2022

6 tháng

30/06/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.418 13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,06% 0,39% -1,34% -0,65% -0,02% 0,44% 34,26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.429,93 31/01/2023 -17,17 -0,13% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.803,64 30/01/2023 -222,93 -1,39% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.136,48 30/01/2023 +152,15 +0,59% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.998,65 30/01/2023 -309,24 -1,90% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.707,60 30/01/2023 -206,04 -1,48% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.896,04 30/01/2023 +69,82 +0,79% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
10/12/2018 11.045,17 +0,06% +0,17% +6,19%
03/12/2018 11.038,10 +0,10% +0,10% +6,12%
30/11/2018 11.026,78 +0,07% +0,40% +6,01%
26/11/2018 11.019,05 -0,01% +0,32% +5,94%
19/11/2018 11.020,14 +0,13% +0,33% +5,95%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI