Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.432,80
2,87 (0,02%) Cập nhật ngày 01/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

22 30/11/2022

2 tháng

30/10/2022

3 tháng

30/09/2022

4 tháng

30/08/2022

5 tháng

30/07/2022

6 tháng

30/06/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.418 13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,06% 0,39% -1,34% -0,65% -0,02% 0,44% 34,26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.432,80 01/02/2023 +2,87 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.960,01 31/01/2023 +156,37 +0,99% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.332 01/02/2023 +301,11 +1,16% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.633,87 01/02/2023 -737,22 -4,50% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.388,24 01/02/2023 -455,07 -3,29% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.871,77 01/02/2023 +30,70 +0,35% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
04/06/2018 10.912,74 +0,53% +0,53% +4,93%
31/05/2018 10.855,30 +0,98% +0,33% +4,38%
28/05/2018 10.750,43 -0,98% -0,64% +3,37%
21/05/2018 10.856,77 -0,14% +0,34% +4,39%
14/05/2018 10.871,52 +0,09% +0,48% +4,53%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI