Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.433,24
2,66 (0,02%) Cập nhật ngày 03/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

22 30/11/2022

2 tháng

30/10/2022

3 tháng

30/09/2022

4 tháng

30/08/2022

5 tháng

30/07/2022

6 tháng

30/06/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.418 13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,06% 0,39% -1,34% -0,65% -0,02% 0,44% 34,26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.433,24 03/02/2023 +2,66 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.322,69 05/02/2023 -128,43 -0,83% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.927,66 03/02/2023 +185,33 +0,72% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.465,91 05/02/2023 -178,03 -1,14% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.356,46 05/02/2023 -97,38 -0,72% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.763,73 03/02/2023 +41,64 +0,48% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
16/04/2018 10.884,19 -0,65% -0,23% +4,65%
09/04/2018 10.954,98 +0,17% +0,42% +5,33%
02/04/2018 10.936,25 +0,25% +0,25% +5,15%
31/03/2018 10.909,22 +0,21% +0,96% +4,89%
26/03/2018 10.885,82 -0,12% +0,74% +4,67%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI