Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.422,78
-9,25 (-0,07%) Cập nhật ngày 06/12/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

Hiện tại

31/10/2022

1 tháng

30/09/2022

2 tháng

31/08/2022

3 tháng

31/07/2022

4 tháng

30/06/2022

5 tháng

31/05/2022

6 tháng

30/04/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 13.298 13.210 10.000

 Tăng trưởng (%)

  -1,72%
-1,04%
-0,41%
0,05%
0,58%
1,25% 33,75%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.422,78 06/12/2022 -9,25 -0,07% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.897,78 06/12/2022 -715,03 -4,58% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.491,37 06/12/2022 +335,15 +1,39% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.303,54 06/12/2022 -918,15 -6,03% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.988,19 06/12/2022 -701,53 -5,12% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.515,46 06/12/2022 +38,07 +0,45% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/11/2022 13.382,77 -0,23% +0,06% +3,36%
22/11/2022 13.413,62 +0,02% +0,29% +3,60%
21/11/2022 13.410,54 +0,06% +0,27% +3,58%
18/11/2022 13.402,37 +0,02% +0,21% +3,52%
17/11/2022 13.399,39 +0,02% +0,19% +3,49%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI