Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.439,16
5,92 (0,04%) Cập nhật ngày 06/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 
 

Kỳ hạn

1 tháng

22 30/11/2022

2 tháng

30/10/2022

3 tháng

30/09/2022

4 tháng

30/08/2022

5 tháng

30/07/2022

6 tháng

30/06/2022

Từ khi thành lập*

 NAV/CCQ

13.418 13.375 13.609 13.514 13.430 13.368 10.000

 Tăng trưởng (%)

0,06% 0,39% -1,34% -0,65% -0,02% 0,44% 34,26%
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
Quỹ SSIBF 13.439,16 06/02/2023 +5,92 +0,04% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.435,30 06/02/2023 +112,61 +0,73% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.674,03 06/02/2023 -253,63 -0,98% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 06/02/2023 +146,62 +0,95% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.458,47 06/02/2023 +102,01 +0,76% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.648,74 06/02/2023 -114,99 -1,31% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) Tăng trưởng từ đầu năm (%)
10/01/2023 13.439,01 +0,08% +0,09% +0,09%
09/01/2023 13.427,87 -0,02% +0,01% +0,01%
06/01/2023 13.430,67 +0,02% +0,03% +0,03%
05/01/2023 13.428,14 +0,02% +0,01% +0,01%
04/01/2023 13.425,33 -0,05% -0,01% -0,01%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI