Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI

11.824,87

-20,88 (-0,18%)
Cập nhật ngày 24/02/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tỷ suất lợi nhuận (%)

2017

2018

2019 Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

SSIBF

11.772,50

4,0%

6,85%

5,93% 0,01% 17,73%
 
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/01/2020
NAV tại ngày
Kỳ giao dịch NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm củaNAV/CCQ so với kỳ trước(%) Tăng trưởng từ đầu tháng(%) Tăng trưởngtừ đầu năm(%)
10/02/2020 11.773,59 -0,10% -0,54% +0,02%
07/02/2020 11.784,87 +0,39% -0,44% +0,12%
06/02/2020 11.739,58 -0,02% -0,82% -0,27%
05/02/2020 11.741,89 +0,01% -0,80% -0,25%
04/02/2020 11.740,53 -0,30% -0,82% -0,26%
Chỉ số cơ bản của quỹ

CHỈ SỐ

Tài sản thu nhập cố định:

Tỷ suất lợi tức

9,11%

Kỳ hạn bình quân

1,15

Cổ phiếu:

Lợi tức cổ phiếu

4,85%

P/E bình quân

10,82

Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI