Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
17.433,28
-337,71 (-1,90%) Cập nhật ngày 25/07/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
       2020       1 tháng   3 tháng   Từ đầu năm   Từ ngày thành lập 
ETF SSIAM VN30 19.033,61  32,17% 3,80% 27,62% 44,01% 90,34%
VN30 Index  32,20% 3,68% 27,82% 42,79% 88,77%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 30/06/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 17.433,28 25/07/2021 -337,71 -1,90% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 20.244,75 25/07/2021 -405,58 -1,96% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.602 23/07/2021 +2,13 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.397,49 23/07/2021 +403,24 +1,44% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.087,11 25/07/2021 -416,38 -2,03% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
25/07/2021 76.706.454.402 1.743.328.509 17.433,28 -1,90%
22/07/2021 78.192.370.013 1.777.099.318 17.770,99 +1,56%
21/07/2021 76.992.544.838 1.749.830.564 17.498,30 -0,32%
20/07/2021 77.241.770.534 1.755.494.784 17.554,94 +2,67%
19/07/2021 75.229.736.735 1.709.766.743 17.097,66 -4,45%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 16,49x
Hệ số P/B 3,11x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
22/07/2021 78.192.370.013 1.428,48 0,91%
15/07/2021 78.316.889.317 1.430,29 0,91%
08/07/2021 83.319.431.215 1.521,21 0,91%
01/07/2021 84.653.719.980 1.545,14 0,91%
24/06/2021 81.450.655.885 1.486,96 0,92%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI