Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
11.506,15
147,87 (1,30%) Cập nhật ngày 25/10/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
1 tháng Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30 10.627,45 4,20% 6,27%
VN30 Index 4,20% 6,00%
 
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 30/09/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 11.506,15 25/10/2020 +147,87 +1,30% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 13.620,50 25/10/2020 +176,36 +1,31% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.025,12 23/10/2020 +3,60 +0,03% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 18.264,25 23/10/2020 +124,19 +0,68% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 11.202,95 25/10/2020 +16,02 +0,14% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
25/10/2020 56.380.177.835 1.150.615.874 11.506,15 +1,30%
22/10/2020 53.383.919.735 1.135.828.079 11.358,28 +1,34%
21/10/2020 57.163.145.514 1.120.845.990 11.208,45 -0,38%
20/10/2020 63.005.567.447 1.125.099.418 11.250,99 +0,66%
19/10/2020 62.594.061.355 1.117.751.095 11.177,51 +0,27%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 11,43x
Hệ số P/B 1,86x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
22/10/2020 53.383.919.735 918,30 0,17%
15/10/2020 62.269.908.493 899,20 0,16%
08/10/2020 60.263.692.064 869,82 0,16%
01/10/2020 62.282.946.533 867,58 0,16%
24/09/2020 60.121.149.622 853,21 0,04%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI