Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
13.669,78
-812,81 (-5,61%) Cập nhật ngày 19/01/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
1 tháng 3 tháng Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30 13.216,63 10,86% 24,36% 32,17%
VN30 Index 10,86% 24,72% 32,20%
 
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 31/12/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.669,78 19/01/2021 -812,81 -5,61% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.132,21 19/01/2021 -951,62 -5,57% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.214,07 18/01/2021 +6,59 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 22.670,56 19/01/2021 -134,01 -0,59% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.341,33 19/01/2021 -988,59 -6,45% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
19/01/2021 66.981.960.323 1.366.978.782 13.669,78 -5,61%
18/01/2021 70.964.700.822 1.448.259.200 14.482,59 -0,75%
17/01/2021 71.502.248.236 1.459.229.555 14.592,29 +1,11%
14/01/2021 70.715.361.810 1.443.170.649 14.431,70 +0,38%
13/01/2021 70.449.932.217 1.437.753.718 14.377,53 -0,38%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 14,74x
Hệ số P/B 2,35x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
14/01/2021 70.715.361.810 1.168,99 0,22%
07/01/2021 68.424.350.792 1.130,59 0,22%
31/12/2020 64.761.514.911 1.070,77 0,20%
24/12/2020 62.534.635.445 1.033,95 0,20%
17/12/2020 61.505.362.057 1.016,95 0,20%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI