Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
9.682,69
5,18 (0,05%) Cập nhật ngày 09/08/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 9.682,69 09/08/2020 +5,18 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 11.436,43 09/08/2020 +11,07 +0,10% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 11.859,29 07/08/2020 +5,36 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 16.497,95 07/08/2020 -37,76 -0,23% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 8.950,02 09/08/2020 +1,80 +0,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
09/08/2020 54.223.070.706 968.269.119 9.682,69 +0,05%
06/08/2020 54.194.094.654 967.751.690 9.677,51 +0,10%
05/08/2020 54.137.665.202 966.744.021 9.667,44 +1,62%
04/08/2020 53.272.258.150 951.290.324 9.512,90 +1,36%
03/08/2020 52.557.552.498 938.527.723 9.385,27 +2,31%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu
Hệ số P/E
Hệ số P/B
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
Dữ liệu đang được cập nhật
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI