Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
14.228,23
-1,26 (-0,01%) Cập nhật ngày 02/10/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.228,23 -21,23% 32,50% -25,15%
Chỉ số VN30 -20,76% 32,78% -24,99%
Chỉ số VNINDEX -15,64% 23,85% -24,44%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.228,23 02/10/2022 -0,01% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.269,36 02/10/2022 -0,01% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.607,51 30/09/2022 +0,01% +5,10% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.972,70 30/09/2022 -1,34% -16,22% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.178,07 02/10/2022 0,00% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.883,37 30/09/2022 -0,84% -11,10% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
02/10/2022 76.832.449.649 1.422.823.141 14.228,23 -0,01% +100,00%
30/09/2022 76.839.274.159 1.422.949.521 14.229,49 +0,40% +100,00%
29/09/2022 76.535.301.393 1.417.320.396 14.173,20 -1,14% -25,44%
28/09/2022 77.420.859.432 1.433.719.619 14.337,19 -1,85% -24,58%
27/09/2022 78.879.823.315 1.460.737.468 14.607,37 -0,41% -23,16%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 10,94x
Hệ số P/B 2,13x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
29/09/2022 76.535.301.393 1.147,44 0,37%
22/09/2022 81.999.572.931 1.228,94 0,37%
15/09/2022 84.282.226.689 1.262,82 0,37%
08/09/2022 84.493.079.629 1.265,57 0,37%
01/09/2022 86.915.792.398 1.301,44 0,37%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI