Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
18.676,21
15,66 (0,08%) Cập nhật ngày 17/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
 

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VN30

17.745,24
32,17%
-1,33%
-3,23% 34,26% 77,45%

VN30 Index

32,20%
-1,28%
-3,13% 33,42% 76,38%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.676,21 17/10/2021 +15,66 +0,08% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.995,64 15/10/2021 -4,63 -0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.781,73 15/10/2021 +2,12 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.260,73 15/10/2021 +27,17 +0,09% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.394,53 17/10/2021 +101,24 +0,50% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
17/10/2021 110.189.697.131 1.867.621.985 18.676,21 +0,08%
14/10/2021 110.097.290.921 1.866.055.778 18.660,55 -0,15%
13/10/2021 108.390.679.119 1.868.804.812 18.688,04 -0,26%
12/10/2021 108.674.875.881 1.873.704.756 18.737,04 -0,04%
11/10/2021 108.723.288.153 1.874.539.450 18.745,39 +2,25%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 14,37x
Hệ số P/B 2,89x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
14/10/2021 110.097.290.921 1.503,38 0,27%
07/10/2021 105.366.838.981 1.462,74 0,26%
30/09/2021 102.956.746.547 1.453,76 0,26%
23/09/2021 103.291.229.895 1.458,23 0,26%
16/09/2021 100.866.186.887 1.448,98 0,26%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI