Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
15.907,51
-93,51 (-0,58%) Cập nhật ngày 18/04/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
2020 Từ đầu năm Từ ngày thành lập
ETF SSIAM VN30 14.914,58 32,17% 12,85% 49,15%
VN30 Index 32,20% 11,72% 47,69%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 22/06/2020;  dữ liệu tại 31/03/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.907,51 18/04/2021 -93,51 -0,58% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.778,59 18/04/2021 -100,31 -0,53% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.397,67 19/04/2021 +5,71 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.554,72 19/04/2021 -196,96 -0,80% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.866,32 18/04/2021 -234,62 -1,37% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
18/04/2021 76.356.059.614 1.590.751.241 15.907,51 -0,58%
15/04/2021 83.205.348.157 1.600.102.849 16.001,02 -0,51%
14/04/2021 83.633.520.275 1.608.336.928 16.083,36 +1,04%
13/04/2021 82.773.886.247 1.591.805.504 15.918,05 -0,06%
12/04/2021 82.826.102.566 1.592.809.664 15.928,09 +1,98%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 15,42x
Hệ số P/B 2,65x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
15/04/2021 83.205.348.157 1.284,20 0,91%
08/04/2021 81.135.618.823 1.251,81 0,91%
01/04/2021 79.494.252.024 1.226,16 0,91%
18/03/2021 78.589.551.152 1.211,54 0,91%
11/03/2021 77.118.299.911 1.188,71 0,91%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI