Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VN30
12.907,94
-80,25 (-0,62%) Cập nhật ngày 07/12/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.907,94 -31,07% 5,47% -32,10% 29,08%
Chỉ số VN30 -30,74% 5,60% -31,79% 31,30%
Chỉ số VNINDEX -28,05% 1,07% -30,52% 21,75%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.907,94 07/12/2022 -0,62% -32,11% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.802,05 07/12/2022 -0,64% -36,03% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.421,36 07/12/2022 -0,01% +3,66% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 23.449,26 07/12/2022 -4,26% -27,17% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.034,36 07/12/2022 -1,88% -35,83% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.227,87 07/12/2022 -3,38% -17,66% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
07/10/2020 60.339.191.557 1.077.485.563 10.774,85 -0,07% +7,75%
06/10/2020 62.536.358.337 1.078.213.074 10.782,13 +0,42% +7,82%
05/10/2020 62.277.800.845 1.073.755.186 10.737,55 +0,71% +7,38%
04/10/2020 61.836.526.253 1.066.147.004 10.661,47 -0,72% +6,61%
01/10/2020 62.282.946.533 1.073.843.905 10.738,43 +1,04% +7,38%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 8,78x
Hệ số P/B 1,62x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
01/12/2022 69.396.245.784 1.042,64 0,32%
24/11/2022 62.634.107.172 940,76 0,36%
17/11/2022 64.669.726.340 971,04 0,36%
10/11/2022 62.417.625.508 936,80 0,36%
03/11/2022 68.190.579.993 1.023,80 0,36%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI