Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

7.950,00

96,77 (1,23%)
Cập nhật ngày 07/04/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

NAV tại ngày NAV của Quỹ(VNĐ) NAV trên một lô đơn vị quỹ NAV trên một đơn vị quỹ Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước(%)
07/04/2020 212.265.091.519,00 795.000.342,00 7.950,00 +1,23%
06/04/2020 209.681.321.012,00 785.323.299,00 7.853,23 +5,95%
05/04/2020 197.914.584.827,00 741.253.126,00 7.412,53 +2,87%
02/04/2020 192.399.687.637,00 720.598.081,00 7.205,98 0,00%
31/03/2020 183.983.094.205,00 689.075.259,00 6.890,75 -1,75%
Chỉ số cơ bản của quỹ
CHỈ SỐ: VNFIN LEAD  
Số lượng cổ phiếu 12
Hệ số P/E 8,91x
Hệ số P/B 1,39x
 
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
Ngày NAV của Quỹ(VNĐ) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu(%)
01/04/2020 192.406.252.858,00 708,13 +0,01%
26/03/2020 198.639.768.553,00 744,88 +0,02%
19/03/2020 211.240.150.597,00 791,99 +0,02%
Phân bố tài sản
Danh mục quỹ

STT

Cổ phiếu

Tên công ty

% NAV

1

VPB

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng

18,50%

2

MBB

Ngân hàng TMCP Quân Đội

13,80%

3

TCB

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

13,80%

4

VCB

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

13,60%

5

HDB

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

10,00%

6

STB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

9,80%

7

CTG

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

8,10%

8

EIB

Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam

5,50%

9

BID

Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam

3,50%

10

SSI

CTCP Chứng Khoán SSI

2,20%

11

BVH

Tập Đoàn Bảo Việt

0,50%

12

HCM

CTCP Chứng Khoán TPHCM

0,40%

Công ty cổ phần chứng khoán SSI