Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.266,84
-224,13 (-1,45%) Cập nhật ngày 24/02/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
1 tháng 3 tháng

Từ ngày thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD 13.074,79 -3,57% 26,22% 30,75%
VNFIN LEAD -4,24% 25,05% 30,37%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/01/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.266,84 24/02/2021 -224,13 -1,45% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.975,98 24/02/2021 -234,26 -1,36% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.284,31 24/02/2021 +1,64 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 23.462,63 24/02/2021 -60,07 -0,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.572 24/02/2021 -191,79 -1,30% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
24/02/2021 1.833.547.827.060 1.526.684.285 15.266,84 -1,45%
23/02/2021 1.860.466.650.968 1.549.097.960 15.490,97 +0,91%
22/02/2021 1.843.629.206.905 1.535.078.440 15.350,78 -0,15%
21/02/2021 1.846.442.237.621 1.537.420.680 15.374,20 +0,05%
18/02/2021 1.793.300.804.021 1.536.675.924 15.366,75 +0,70%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 11
Hệ số P/E 9,83x
Hệ số P/B 1,49x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
18/02/2021 1.793.300.804.021 1.506,06 0,74%
18/02/2021 77.143.665.010 1.187,94 0,92%
11/02/2021 1.624.926.947.436 1.427,53 0,74%
11/02/2021 73.385.711.439 1.129,49 0,91%
28/01/2021 1.321.844.742.088 1.245,82 0,73%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI