Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
9.394,60
-32,53 (-0,35%) Cập nhật ngày 13/07/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
1 tháng 3 tháng

Từ ngày thành lập

ETF SSIAM VNFIN LEAD 9.261,64 15,43% -9,35% -7,38%
VNFIN LEAD 15,63% -9,09% -7,10%
 
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/05/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 9.394,60 13/07/2020 -32,53 -0,35% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 11.753,01 13/07/2020 -40,70 -0,35% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 11.807,73 14/07/2020 +3,21 +0,03% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 16.719,08 14/07/2020 +18,79 +0,11% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
13/07/2020 650.106.848.271 939.460.763 9.394,60 -0,35%
12/07/2020 652.357.591.815 942.713.282 9.427,13 -1,38%
09/07/2020 661.498.622.593 955.922.865 9.559,22 +2,59%
08/07/2020 644.811.816.803 931.808.983 9.318,08 +0,16%
07/07/2020 643.806.948.289 930.356.861 9.303,56 +0,19%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 12
Hệ số P/E 7,89x
Hệ số P/B 1,21x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
09/07/2020 661.498.622.593 942,04 0,13%
02/07/2020 625.602.208.515 893,46 0,13%
25/06/2020 640.904.508.682 915,15 0,13%
18/06/2020 637.328.130.782 921,91 0,13%
11/06/2020 532.093.854.064 937,50 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI