Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.178,07
-0,71 (0,00%) Cập nhật ngày 02/10/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.178,07 -21,90% 45,70% -30,60%
Chỉ số VNFINLEAD 47,39% 47,39% 47,39%
Chỉ số VNINDEX -15,19% 23,85% -24,44%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.178,07 02/10/2022 0,00% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.269,36 02/10/2022 -0,01% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.607,51 30/09/2022 +0,01% +5,10% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 26.972,70 30/09/2022 -1,34% -16,22% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 14.228,23 02/10/2022 -0,01% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.883,37 30/09/2022 -0,84% -11,10% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
02/10/2022 2.850.442.919.672 1.517.807.731 15.178,07 0,00% +100,00%
30/09/2022 2.850.576.215.595 1.517.878.709 15.178,78 +0,78% +100,00%
29/09/2022 2.828.537.848.237 1.506.143.689 15.061,43 -1,59% -31,13%
28/09/2022 2.874.335.700.631 1.530.530.192 15.305,30 -0,41% -30,01%
27/09/2022 2.893.903.343.315 1.536.857.856 15.368,57 +0,39% -29,73%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
29/09/2022 2.828.537.848.237 1.503,80 0,42%
22/09/2022 3.031.391.036.076 1.613,19 0,42%
15/09/2022 3.129.851.861.659 1.678,75 0,42%
08/09/2022 3.160.989.784.796 1.700,67 0,42%
01/09/2022 3.328.651.016.293 1.790,60 0,42%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI