Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
10.233,86
70,68 (0,70%) Cập nhật ngày 27/09/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
1 tháng 3 tháng

Từ ngày thành lập

ETF SSIAM VNFIN LEAD 9.684,37 14,36% 4,56% -3,16%
VNFIN LEAD 14,48% 4,73% -2,70%
 
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/08/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 10.233,86 27/09/2020 +70,68 +0,70% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 12.574,21 27/09/2020 +6,92 +0,06% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 11.961,54 25/09/2020 +1,70 +0,01% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 17.709,44 25/09/2020 -10,25 -0,06% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 10.564,38 27/09/2020 +16,81 +0,16% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
27/09/2020 812.569.048.191,81 1.023.386.710 10.233,86 +0,70%
24/09/2020 796.793.560.585,81 1.016.318.317 10.163,18 -0,03%
23/09/2020 771.628.474.713,81 1.016.638.306 10.166,38 +0,90%
22/09/2020 739.545.537.163,81 1.007.555.227 10.075,55 +1,15%
21/09/2020 731.169.022.218,81 996.143.082 9.961,43 +0,97%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 11
Hệ số P/E 7,59x
Hệ số P/B 1,20x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
24/09/2020 796.793.569.586 1.002,99 0,18%
17/09/2020 711.221.499.975 956,03 0,18%
10/09/2020 750.392.512.399 950,22 0,18%
03/09/2020 796.416.664.290 976,98 0,18%
27/08/2020 771.828.751.666 946,65 0,18%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI