Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
11.342,68
23,43 (0,21%) Cập nhật ngày 23/11/2020

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
1 tháng 3 tháng

Từ ngày thành lập

ETF SSIAM VNFIN LEAD 10.358,84 0,29% 22,33% 3,59%
VNFIN LEAD 0,38% 22,67% 4,26%
 
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/10/2020
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 11.342,68 23/11/2020 +23,43 +0,21% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.084,18 24/11/2020 +10,92 +0,08% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.094,04 24/11/2020 +2,56 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 19.469,69 24/11/2020 +278,90 +1,45% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 11.851,90 23/11/2020 +111,91 +0,95% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
23/11/2020 935.771.110.599 1.134.268.012 11.342,68 +0,21%
22/11/2020 933.838.896.542 1.131.925.935 11.319,25 +0,21%
19/11/2020 931.874.307.446 1.129.544.615 11.295,44 +0,92%
18/11/2020 923.381.303.560 1.119.250.064 11.192,50 +0,44%
17/11/2020 922.694.497.926 1.114.365.335 11.143,65 +2,23%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 11
Hệ số P/E 7,59x
Hệ số P/B 1,20x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
19/11/2020 931.874.307.446 1.115,99 0,20%
12/11/2020 893.567.557.096 1.066,02 0,20%
05/11/2020 877.183.783.113 1.045,44 0,18%
29/10/2020 860.329.771.303 1.026,45 0,15%
22/10/2020 925.159.603.154 1.105,05 0,18%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI