Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.087,11
-416,38 (-2,03%) Cập nhật ngày 25/07/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng)    Tăng trưởng (%)
   2020      1 tháng      3 tháng     Từ đầu năm  

Từ ngày thành lập*  

ETF SSIAM VNFIN LEAD 22.804,63  35,59% 2,73% 40,81% 68,18% 128,05%
VNFIN LEAD   36,15% 2,68% 41,56% 68,53% 129,45%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 30/06/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.087,11 25/07/2021 -416,38 -2,03% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 20.244,75 25/07/2021 -405,58 -1,96% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.608,51 26/07/2021 +6,51 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.025,55 26/07/2021 -371,94 -1,31% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 17.433,28 25/07/2021 -337,71 -1,90% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
25/07/2021 2.611.324.438.934 2.008.711.106 20.087,11 -2,03%
22/07/2021 2.661.354.184.906 2.050.349.911 20.503,49 +1,25%
21/07/2021 2.628.479.640.102 2.025.022.835 20.250,22 -0,55%
20/07/2021 2.636.930.632.337 2.036.239.870 20.362,39 +2,94%
19/07/2021 2.561.719.772.882 1.978.161.986 19.781,61 -6,05%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 14
Hệ số P/E 13,97x
Hệ số P/B 2,37x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
22/07/2021 2.661.354.184.906 2.025,57 0,79%
15/07/2021 2.741.866.093.334 2.091,53 0,79%
08/07/2021 2.941.083.432.044 2.243,47 0,79%
01/07/2021 3.008.233.920.266 2.285,66 0,80%
24/06/2021 2.860.605.812.623 2.189,57 0,80%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI