Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
19.805,82
-258,42 (-1,29%) Cập nhật ngày 25/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

19.833,50
35,59%
-0,17%
-13,03% 46,27% 98,34%

VNFIN LEAD Index

36,15%
-0,12%
-12,47% 47,74% 102,11%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 30/09/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.805,82 25/10/2021 -258,42 -1,29% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.665,81 25/10/2021 -148,04 -0,68% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.802,64 25/10/2021 +6,04 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.988,81 25/10/2021 +31,28 +0,10% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.329,13 25/10/2021 -144 -0,78% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
25/10/2021 2.780.737.280.490 1.980.582.108 19.805,82 -1,29%
24/10/2021 2.817.019.742.649 2.006.424.318 20.064,24 -0,49%
21/10/2021 2.770.512.291.042 2.016.384.491 20.163,84 -1,02%
20/10/2021 2.733.941.664.084 2.037.214.354 20.372,14 -0,04%
19/10/2021 2.735.000.788.374 2.038.003.568 20.380,03 -0,37%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
21/10/2021 2.770.512.291.042 2.005,31 0,66%
14/10/2021 2.690.890.974.458 2.017,80 0,66%
07/10/2021 2.570.489.636.484 1.950,54 0,66%
30/09/2021 2.614.055.832.175 1.971,48 0,68%
23/09/2021 2.656.290.898.408,40 2.003,13 0,71%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI