Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
19.623,22
211,44 (1,09%) Cập nhật ngày 16/05/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) Tăng trưởng (%)
2020 Từ đầu năm

Từ ngày thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.625,50 35,59% 29,99% 76,26%
VNFIN LEAD 36,15% 30,13% 77,17%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 30/04/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 19.623,22 16/05/2021 +211,44 +1,09% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 19.898,68 16/05/2021 +151,12 +0,77% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.457,62 17/05/2021 +6,35 +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.689,17 17/05/2021 +111,72 +0,44% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 17.159,25 16/05/2021 +119,71 +0,70% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
16/05/2021 2.594.190.631.347 1.962.322.716 19.623,22 +1,09%
13/05/2021 2.587.591.184.435 1.941.178.682 19.411,78 +0,28%
12/05/2021 2.578.414.054.685 1.935.746.287 19.357,46 +2,70%
11/05/2021 2.505.093.007.873 1.884.945.829 18.849,45 -0,55%
10/05/2021 2.509.482.116.871 1.895.379.242 18.953,79 +2,51%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 11
Hệ số P/E 11,80x
Hệ số P/B 1,91x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
13/05/2021 2.587.591.184.435 1.916,45 0,82%
06/05/2021 2.449.790.975.218 1.826,36 0,83%
29/04/2021 2.333.670.901.328 1.739,16 0,83%
22/04/2021 2.206.088.529.290 1.627,26 0,82%
15/04/2021 2.281.266.543.649 1.685,45 0,82%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI