Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.868,17
-725,41 (-3,36%) Cập nhật ngày 05/12/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

20.437,00
35,59%
3,04%
-1,89% 50,72% 104,37%

VNFIN LEAD Index

36,15%
3,25%
-1,62% 52,54% 108,67%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.868,17 05/12/2021 -725,41 -3,36% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 22.456,27 03/12/2021 -582,17 -2,53% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.886 03/12/2021 +2,15 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 32.110,89 03/12/2021 -235,06 -0,73% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.620,22 05/12/2021 -459,10 -2,41% Đầu tư ngay
VLGF 10.000 01/11/2021 +0 +0,00% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
05/12/2021 3.180.309.449.411 2.086.817.224 20.868,17 -3,36%
02/12/2021 3.290.861.890.887 2.159.358.196 21.593,58 -1,47%
01/12/2021 3.328.921.618.551 2.191.521.802 21.915,21 +1,47%
30/11/2021 3.280.684.862.053 2.159.766.202 21.597,66 -2,11%
29/11/2021 3.349.176.893.579 2.206.308.889 22.063,08 -1,71%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
21/05/2020 357.440.414.605 930,83 0,13%
14/05/2020 265.717.265.915 880,45 0,13%
08/05/2020 219.962.469.095 810,53 0,13%
29/04/2020 214.238.240.317 788,63 0,10%
23/04/2020 213.355.163.841 785,96 0,03%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI