Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10 (-0,39%) Cập nhật ngày 16/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 -17,56% 95,25% -18,17%
Chỉ số VNFINLEAD 98,36% 98,36% 98,36%
Chỉ số VNINDEX -7,06% 49,78% -14,96%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 16/08/2022 -0,39% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.523,72 16/08/2022 +0,05% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.461,95 16/08/2022 +0,01% +3,98% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +1,38% -8,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.014,14 16/08/2022 +0,10% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.739,64 16/08/2022 +1,01% -2,53% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
16/08/2022 3.301.788.150.087 1.789.587.073 17.895,87 -0,39% +100,00%
15/08/2022 3.314.722.572.661 1.796.597.600 17.965,97 +1,09% -17,85%
14/08/2022 3.271.939.469.444 1.777.262.069 17.772,62 +1,11% -18,73%
11/08/2022 3.214.837.296.726 1.757.702.185 17.577,02 -0,60% +100,00%
10/08/2022 3.198.927.499.632 1.768.340.243 17.683,40 -0,81% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
07/07/2022 2.783.636.724.128 1.627,14 0,41%
30/06/2022 2.660.689.216.938 1.584,46 0,41%
23/06/2022 2.621.320.107.450 1.569,38 0,41%
16/06/2022 2.662.179.908.959 1.596,41 0,26%
09/06/2022 2.922.261.541.087 1.757,87 0,26%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI