Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.221,69
469,03 (3,18%) Cập nhật ngày 05/12/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.221,69 -27,06% 26,36% -30,40% 52,22%
Chỉ số VNFINLEAD 27,83% 27,83% 27,83% 53,75%
Chỉ số VNINDEX -24,23% 7,24% -27,00% 21,07%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.221,69 05/12/2022 +3,18% -30,40% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.612,81 05/12/2022 +1,77% -32,53% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.422,78 06/12/2022 -0,07% +3,67% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.491,37 06/12/2022 +1,39% -23,93% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.988,19 06/12/2022 -5,12% -31,68% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.515,46 06/12/2022 +0,45% -14,78% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
05/12/2022 3.386.826.142.045 1.522.169.052 15.221,69 +3,18% -30,40%
04/12/2022 3.227.883.764.192 1.475.266.802 14.752,66 +5,15% -32,55%
01/12/2022 3.044.602.015.060 1.403.042.403 14.030,42 +0,36% -35,85%
30/11/2022
Cuối tháng
3.033.771.388.612 1.398.051.331 13.980,51 +1,91% -36,08%
29/11/2022 2.976.808.267.895 1.371.801.045 13.718,01 +1,34% -37,28%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
04/06/2020 506.814.971.469 959,93 0,13%
28/05/2020 436.272.053.545 910,02 0,13%
21/05/2020 357.440.414.605 930,83 0,13%
14/05/2020 265.717.265.915 880,45 0,13%
08/05/2020 219.962.469.095 810,53 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI