Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.612,53
146,62 (0,95%) Cập nhật ngày 06/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 -32,17% 9,84% 56,13% 9,58% 56,13%
Chỉ số VNFINLEAD 56,36% 56,36% 57,67% 8,61% 56,36%
Chỉ số VNINDEX -27,17% -3,15% 11,21% 6,96% 19,24%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 06/02/2023 +0,95% +9,57% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.435,30 06/02/2023 +0,73% +7,44% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.439,16 06/02/2023 +0,04% +0,09% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.674,03 06/02/2023 -0,98% +7,83% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.458,47 06/02/2023 +0,76% +8,64% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.648,74 06/02/2023 -1,31% +3,59% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/04/2020 214.236.711.679 802.384.687 8.023,84 +0,41% -19,76%
23/04/2020 213.355.163.841 799.083.010 7.990,83 -0,36% -20,09%
22/04/2020 214.129.772.182 801.984.165 8.019,84 +1,66% -19,80%
21/04/2020 210.624.304.195 788.855.071 7.888,55 -4,85% -21,11%
20/04/2020 221.370.523.749 829.103.085 8.291,03 -0,99% -17,09%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
06/08/2020 719.437.009.831 881,80 0,18%
30/07/2020 688.663.685.439 844,05 0,18%
23/07/2020 694.899.720.322 917,27 0,17%
16/07/2020 660.054.721.460 940,16 0,13%
09/07/2020 661.498.622.593 942,04 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI