Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.612,53
146,62 (0,95%) Cập nhật ngày 06/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 -32,17% 9,84% 56,13% 9,58% 56,13%
Chỉ số VNFINLEAD 56,36% 56,36% 57,67% 8,61% 56,36%
Chỉ số VNINDEX -27,17% -3,15% 11,21% 6,96% 19,24%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 06/02/2023 +0,95% +9,57% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.435,30 06/02/2023 +0,73% +7,44% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.439,16 06/02/2023 +0,04% +0,09% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.674,03 06/02/2023 -0,98% +7,83% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.458,47 06/02/2023 +0,76% +8,64% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.648,74 06/02/2023 -1,31% +3,59% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
17/01/2023 4.004.888.021.330 1.609.034.962 16.090,34 +3,05% +12,93%
16/01/2023 3.761.469.494.390 1.561.423.617 15.614,23 +1,02% +9,58%
15/01/2023 3.718.970.587.114 1.545.706.810 15.457,06 +0,89% +8,48%
12/01/2023 3.686.080.339.741 1.532.036.716 15.320,36 +0,47% +7,52%
11/01/2023 3.678.027.840.177 1.524.887.164 15.248,87 +0,27% +7,02%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
06/08/2020 719.437.009.831 881,80 0,18%
30/07/2020 688.663.685.439 844,05 0,18%
23/07/2020 694.899.720.322 917,27 0,17%
16/07/2020 660.054.721.460 940,16 0,13%
09/07/2020 661.498.622.593 942,04 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI