Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.612,53
146,62 (0,95%) Cập nhật ngày 06/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 -32,17% 9,84% 56,13% 9,58% 56,13%
Chỉ số VNFINLEAD 56,36% 56,36% 57,67% 8,61% 56,36%
Chỉ số VNINDEX -27,17% -3,15% 11,21% 6,96% 19,24%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.612,53 06/02/2023 +0,95% +9,57% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.435,30 06/02/2023 +0,73% +7,44% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.439,16 06/02/2023 +0,04% +0,09% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.674,03 06/02/2023 -0,98% +7,83% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.458,47 06/02/2023 +0,76% +8,64% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.648,74 06/02/2023 -1,31% +3,59% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
06/02/2023 3.885.959.177.168 1.561.253.184 15.612,53 +0,95% +9,57%
05/02/2023 3.849.466.529.320 1.546.591.614 15.465,91 -1,14% +8,54%
02/02/2023 3.893.777.079.304 1.564.394.166 15.643,94 +0,06% +9,79%
01/02/2023 3.891.272.061.755 1.563.387.730 15.633,87 -4,50% +9,72%
31/01/2023
Cuối tháng
4.074.764.457.307 1.637.109.062 16.371,09 +2,33% +14,90%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
02/07/2020 625.602.208.515 893,46 0,13%
25/06/2020 640.904.508.682 915,15 0,13%
18/06/2020 637.328.130.782 921,91 0,13%
11/06/2020 532.093.854.064 937,50 0,13%
04/06/2020 506.814.971.469 959,93 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI