Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.465,91
-178,03 (-1,14%) Cập nhật ngày 05/02/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.465,91 -32,81% 8,81% 54,66% 8,55% 54,66%
Chỉ số VNFINLEAD 56,36% 56,36% 57,67% 8,61% 56,36%
Chỉ số VNINDEX -27,17% -3,15% 11,21% 6,96% 19,24%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.465,91 05/02/2023 -1,14% +8,54% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.322,69 05/02/2023 -0,83% +6,66% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.433,24 03/02/2023 +0,02% +0,05% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 25.927,66 03/02/2023 +0,72% +8,89% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.356,46 05/02/2023 -0,72% +7,82% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.763,73 03/02/2023 +0,48% +4,97% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
05/02/2023 3.849.466.529.320 1.546.591.614 15.465,91 -1,14% +8,54%
02/02/2023 3.893.777.079.304 1.564.394.166 15.643,94 +0,06% +9,79%
01/02/2023 3.891.272.061.755 1.563.387.730 15.633,87 -4,50% +9,72%
31/01/2023
Cuối tháng
4.074.764.457.307 1.637.109.062 16.371,09 +2,33% +14,90%
30/01/2023 3.982.064.077.501 1.599.865.037 15.998,65 -1,90% +12,28%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
28/05/2020 436.272.053.545 910,02 0,13%
21/05/2020 357.440.414.605 930,83 0,13%
14/05/2020 265.717.265.915 880,45 0,13%
08/05/2020 219.962.469.095 810,53 0,13%
29/04/2020 214.238.240.317 788,63 0,10%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI