Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.173,67
-36,07 (-0,18%) Cập nhật ngày 22/09/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

19.866,54
35,59%
-4,62%
-10,51% 46,52% 98,67%

VNFIN LEAD Index

36,15%
-4,60%
-10,01% 47,69% 101,08%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.173,67 22/09/2021 -36,07 -0,18% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.251,05 22/09/2021 +110,55 +0,52% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.733,95 23/09/2021 +2,21 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.086,55 23/09/2021 +174,58 +0,58% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.060,67 22/09/2021 +84,74 +0,47% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
22/09/2021 2.658.890.163.803,90 2.017.367.347 20.173,67 -0,18%
21/09/2021 2.641.413.494.343,90 2.020.974.364 20.209,74 -0,95%
20/09/2021 2.666.699.595.432,40 2.040.321.037 20.403,21 +1,29%
19/09/2021 2.632.796.818.526,40 2.014.381.651 20.143,81 +1,18%
16/09/2021 2.592.080.408.767,40 1.990.845.168 19.908,45 +0,92%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 14
Hệ số P/E 13,97x
Hệ số P/B 2,37x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
08/07/2021 2.941.083.432.044 2.243,47 0,79%
01/07/2021 3.008.233.920.266 2.285,66 0,80%
24/06/2021 2.860.605.812.623 2.189,57 0,80%
17/06/2021 2.783.356.471.920 2.129,88 0,81%
10/06/2021 2.755.160.849.296 2.110,56 0,82%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI