Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.965,97
193,35 (1,09%) Cập nhật ngày 15/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.965,97 -14,95% 95,01% -17,85%
Chỉ số VNFINLEAD 97,25% 97,25% 97,25%
Chỉ số VNINDEX -6,11% 49,02% -14,96%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.965,97 15/08/2022 +1,09% -17,85% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.514,61 15/08/2022 +1,06% -19,98% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.461,95 16/08/2022 +0,01% +3,98% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +1,38% -8,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.014,14 16/08/2022 +0,10% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.739,64 16/08/2022 +1,01% -2,53% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
15/08/2022 3.314.722.572.661 1.796.597.600 17.965,97 +1,09% -17,85%
14/08/2022 3.271.939.469.444 1.777.262.069 17.772,62 +1,11% -18,73%
11/08/2022 3.214.837.296.726 1.757.702.185 17.577,02 -0,60% +100,00%
10/08/2022 3.198.927.499.632 1.768.340.243 17.683,40 -0,81% +100,00%
09/08/2022 3.225.176.437.630 1.782.850.435 17.828,50 +0,32% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
02/06/2022 2.869.679.198.240 1.725,88 0,26%
26/05/2022 2.892.766.412.381 1.737,51 0,27%
19/05/2022 2.770.203.613.053 1.692,57 0,26%
12/05/2022 2.727.907.702.041 1.676,41 0,26%
05/05/2022 3.126.388.724.865 1.930,49 0,24%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI