Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.906,18
-252,62 (-1,56%) Cập nhật ngày 25/09/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.906,18 -21,08% 56,51% -27,27%
Chỉ số VNFINLEAD 58,31% 58,31% 58,31%
Chỉ số VNINDEX -11,05% 32,44% -19,69%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.906,18 25/09/2022 -1,56% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.204,79 25/09/2022 -1,11% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.581,97 23/09/2022 +0,09% +4,90% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.859,24 23/09/2022 +0,58% -10,36% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.016,17 25/09/2022 -1,11% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.316,49 23/09/2022 +0,05% -6,76% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
09/04/2020 212.179.105.039 794.678.296 7.946,78 +0,98% +100,00%
08/04/2020 210.123.922.737 786.980.984 7.869,80 -1,01% +0,00%
07/04/2020 212.265.091.519 795.000.342 7.950,00 +1,23% +0,00%
06/04/2020 209.681.321.012 785.323.299 7.853,23 +5,95% +0,00%
05/04/2020 197.914.584.827 741.253.126 7.412,53 +2,87% +0,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
14/07/2022 2.847.511.944.704 1.638,66 0,40%
07/07/2022 2.783.636.724.128 1.627,14 0,41%
30/06/2022 2.660.689.216.938 1.584,46 0,41%
23/06/2022 2.621.320.107.450 1.569,38 0,41%
16/06/2022 2.662.179.908.959 1.596,41 0,26%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI