Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.906,18
-252,62 (-1,56%) Cập nhật ngày 25/09/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.906,18 -21,08% 56,51% -27,27%
Chỉ số VNFINLEAD 58,31% 58,31% 58,31%
Chỉ số VNINDEX -11,05% 32,44% -19,69%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.906,18 25/09/2022 -1,56% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.204,79 25/09/2022 -1,11% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.581,97 23/09/2022 +0,09% +4,90% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.859,24 23/09/2022 +0,58% -10,36% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.016,17 25/09/2022 -1,11% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.316,49 23/09/2022 +0,05% -6,76% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
11/09/2022 3.188.243.683.160 1.714.109.507 17.141,09 +0,59% -21,62%
08/09/2022 3.160.989.784.796 1.704.037.619 17.040,37 -1,54% -22,08%
07/09/2022 3.210.369.960.808 1.730.657.660 17.306,57 -2,95% -20,86%
06/09/2022 3.308.095.488.532 1.783.339.886 17.833,39 +0,28% -18,45%
05/09/2022 3.298.770.831.123 1.778.313.116 17.783,13 -0,89% -18,68%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
14/07/2022 2.847.511.944.704 1.638,66 0,40%
07/07/2022 2.783.636.724.128 1.627,14 0,41%
30/06/2022 2.660.689.216.938 1.584,46 0,41%
23/06/2022 2.621.320.107.450 1.569,38 0,41%
16/06/2022 2.662.179.908.959 1.596,41 0,26%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI