Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
14.034,36
-269,18 (-1,88%) Cập nhật ngày 07/12/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.034,36 -32,73% 16,29% -35,83% 40,34%
Chỉ số VNFINLEAD 20,12% 20,12% 20,12% 44,47%
Chỉ số VNINDEX -27,52% 1,82% -30,01% 16,09%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.034,36 07/12/2022 -1,88% -35,83% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.802,05 07/12/2022 -0,64% -36,03% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.421,36 07/12/2022 -0,01% +3,66% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 23.449,26 07/12/2022 -4,26% -27,17% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.907,94 07/12/2022 -0,62% -32,11% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.227,87 07/12/2022 -3,38% -17,66% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
30/11/2022
Cuối tháng
3.033.771.388.612 1.398.051.331 13.980,51 +1,91% -36,08%
29/11/2022 2.976.808.267.895 1.371.801.045 13.718,01 +1,34% -37,28%
28/11/2022 2.937.414.865.081 1.353.647.403 13.536,47 +5,08% -38,11%
27/11/2022 2.795.515.330.897 1.288.255.912 12.882,55 +3,56% -41,10%
24/11/2022 2.699.508.281.993 1.244.013.033 12.440,13 +0,88% -43,12%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
18/08/2022 3.304.164.776.317 1.786,63 0,42%
11/08/2022 3.214.837.296.726 1.753,14 0,41%
04/08/2022 3.133.641.811.495 1.751,59 0,42%
28/07/2022 2.988.823.217.971 1.676,57 0,41%
21/07/2022 2.876.592.084.954 1.656,10 0,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI