Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
14.787,55
73,18 (0,50%) Cập nhật ngày 11/12/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.787,55 -30,34% 21,37% -32,38% 47,88%
Chỉ số VNFINLEAD 23,57% 23,57% 23,57% 48,63%
Chỉ số VNINDEX -28,44% 1,90% -29,88% 16,29%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 14.787,55 11/12/2022 +0,50% -32,39% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.101,31 11/12/2022 +0,17% -34,74% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.397,46 09/12/2022 +0,00% +3,48% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 23.888,85 09/12/2022 +2,15% -25,80% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.120,57 11/12/2022 +0,21% -30,99% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.337,34 09/12/2022 +1,49% -16,56% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
27/11/2022 2.795.515.330.897 1.288.255.912 12.882,55 +3,56% -41,10%
24/11/2022 2.699.508.281.993 1.244.013.033 12.440,13 +0,88% -43,12%
23/11/2022 2.675.993.974.616 1.233.176.946 12.331,76 -0,47% -43,62%
22/11/2022 2.688.739.703.293 1.239.050.554 12.390,50 +0,05% -43,35%
21/11/2022 2.687.404.308.048 1.238.435.164 12.384,35 -0,97% -43,38%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 22
Hệ số P/E 5,63x
Hệ số P/B 1,07x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
25/08/2022 3.380.774.481.698 1.823,44 0,42%
18/08/2022 3.304.164.776.317 1.786,63 0,42%
11/08/2022 3.214.837.296.726 1.753,14 0,41%
04/08/2022 3.133.641.811.495 1.751,59 0,42%
28/07/2022 2.988.823.217.971 1.676,57 0,41%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI