Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10 (-0,39%) Cập nhật ngày 16/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 -17,56% 95,25% -18,17%
Chỉ số VNFINLEAD 97,59% 97,59% 97,59%
Chỉ số VNINDEX -7,02% 49,83% -14,92%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 16/08/2022 -0,39% -18,17% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.523,72 16/08/2022 +0,05% -19,94% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.465,34 17/08/2022 +0,03% +4,00% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +1,38% -8,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.014,14 16/08/2022 +0,10% -15,76% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.728,36 17/08/2022 -0,12% -2,64% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
20/04/2020 221.370.523.749 829.103.085 8.291,03 -0,99% +100,00%
19/04/2020 223.590.079.976 837.416.029 8.374,16 +0,82% +100,00%
16/04/2020 221.779.465.843 830.634.703 8.306,34 +0,31% +100,00%
15/04/2020 221.083.849.093 828.029.397 8.280,29 +2,60% +100,00%
14/04/2020 215.478.997.824 807.037.445 8.070,37 +0,91% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
11/08/2022 3.214.837.296.726 1.753,14 0,41%
04/08/2022 3.133.641.811.495 1.751,59 0,42%
28/07/2022 2.988.823.217.971 1.676,57 0,41%
21/07/2022 2.876.592.084.954 1.656,10 0,41%
14/07/2022 2.847.511.944.704 1.638,66 0,40%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI