Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10 (-0,39%) Cập nhật ngày 16/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 -17,56% 95,25% -18,17%
Chỉ số VNFINLEAD 97,59% 97,59% 97,59%
Chỉ số VNINDEX -7,02% 49,83% -14,92%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.895,87 16/08/2022 -0,39% -18,17% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.523,72 16/08/2022 +0,05% -19,94% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.465,34 17/08/2022 +0,03% +4,00% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +1,38% -8,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 16.014,14 16/08/2022 +0,10% -15,76% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.739,64 16/08/2022 +1,01% -2,53% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/05/2020 443.189.260.122 938.960.296 9.389,60 +1,22% +100,00%
25/05/2020 386.810.394.175 927.602.863 9.276,02 +0,30% +100,00%
24/05/2020 349.587.694.821 924.835.171 9.248,35 -2,20% +100,00%
21/05/2020 357.440.414.605 945.609.562 9.456,09 +2,62% +100,00%
20/05/2020 323.446.790.795 921.500.828 9.215,00 -0,01% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
02/06/2022 2.869.679.198.240 1.725,88 0,26%
26/05/2022 2.892.766.412.381 1.737,51 0,27%
19/05/2022 2.770.203.613.053 1.692,57 0,26%
12/05/2022 2.727.907.702.041 1.676,41 0,26%
05/05/2022 3.126.388.724.865 1.930,49 0,24%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI