Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.173,67
-36,07 (-0,18%) Cập nhật ngày 22/09/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

19.866,54
35,59%
-4,62%
-10,51% 46,52% 98,67%

VNFIN LEAD Index

36,15%
-4,60%
-10,01% 47,69% 101,08%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.173,67 22/09/2021 -36,07 -0,18% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.251,05 22/09/2021 +110,55 +0,52% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.733,95 23/09/2021 +2,21 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 30.086,55 23/09/2021 +174,58 +0,58% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.060,67 22/09/2021 +84,74 +0,47% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
15/09/2021 2.568.409.395.935,40 1.972.664.666 19.726,64 -0,24%
14/09/2021 2.568.551.607.054,40 1.977.329.951 19.773,29 -1,24%
13/09/2021 2.600.901.779.351,40 2.002.233.856 20.022,33 -0,85%
12/09/2021 2.623.143.924.995,40 2.019.356.370 20.193,56 -0,09%
09/09/2021 2.625.604.730.592 2.021.250.754 20.212,50 +0,76%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 14
Hệ số P/E 13,97x
Hệ số P/B 2,37x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
16/09/2021 2.592.080.408.767,40 1.978,56 0,71%
09/09/2021 2.625.604.730.592 2.008,69 0,71%
02/09/2021 2.554.957.235.015 1.969,26 0,71%
26/08/2021 2.545.163.922.168 1.961,63 0,71%
19/08/2021 2.772.527.308.483 2.136,86 0,71%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI