Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.965,97
193,35 (1,09%) Cập nhật ngày 15/08/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.965,97 -14,95% 95,01% -17,85%
Chỉ số VNFINLEAD 97,25% 97,25% 97,25%
Chỉ số VNINDEX -6,11% 49,02% -14,96%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.965,97 15/08/2022 +1,09% -17,85% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.514,61 15/08/2022 +1,06% -19,98% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.461,95 16/08/2022 +0,01% +3,98% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.536,10 16/08/2022 +1,38% -8,26% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.998,47 15/08/2022 +1,00% -15,84% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.739,64 16/08/2022 +1,01% -2,53% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
01/08/2022 3.081.661.519.850 1.735.169.774 17.351,69 +2,48% -20,66%
31/07/2022 3.007.218.179.174 1.693.253.479 16.932,53 +0,62% -22,57%
28/07/2022 2.988.823.217.971 1.682.895.956 16.828,95 +2,70% +100,00%
27/07/2022 2.910.287.145.383 1.638.675.194 16.386,75 +0,31% +100,00%
26/07/2022 2.884.986.237.740 1.633.627.541 16.336,27 -0,25% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,70x
Hệ số P/B 1,43x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
11/08/2022 3.214.837.296.726 1.753,14 0,41%
04/08/2022 3.133.641.811.495 1.751,59 0,42%
28/07/2022 2.988.823.217.971 1.676,57 0,41%
21/07/2022 2.876.592.084.954 1.656,10 0,41%
14/07/2022 2.847.511.944.704 1.638,66 0,40%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI