Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.394,53
101,24 (0,50%) Cập nhật ngày 17/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

19.866,54
35,59%
-4,62%
-10,51% 46,52% 98,67%

VNFIN LEAD Index

36,15%
-4,60%
-10,01% 47,69% 101,08%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.394,53 17/10/2021 +101,24 +0,50% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.995,64 15/10/2021 -4,63 -0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.781,73 15/10/2021 +2,12 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.260,73 15/10/2021 +27,17 +0,09% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.676,21 17/10/2021 +15,66 +0,08% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
03/10/2021 2.561.502.245.516 1.943.476.665 19.434,76 +0,00%
01/10/2021 2.561.502.245.516 1.943.476.665 19.434,76 -2,01%
30/09/2021 2.614.055.832.175 1.983.350.403 19.833,50 +0,09%
29/09/2021 2.611.613.974.162 1.981.497.704 19.814,97 -1,17%
28/09/2021 2.642.487.951.255 2.004.922.573 20.049,22 +0,30%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
29/04/2020 214.238.240.317 788,63 0,10%
23/04/2020 213.355.163.841 785,96 0,03%
16/04/2020 221.779.465.843 816,76 0,03%
09/04/2020 212.179.105.039 781,22 0,03%
01/04/2020 192.406.252.858 708,13 0,01%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI