Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
20.394,53
101,24 (0,50%) Cập nhật ngày 17/10/2021

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng Từ đầu năm

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

19.866,54
35,59%
-4,62%
-10,51% 46,52% 98,67%

VNFIN LEAD Index

36,15%
-4,60%
-10,01% 47,69% 101,08%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/08/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 20.394,53 17/10/2021 +101,24 +0,50% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 21.995,64 15/10/2021 -4,63 -0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 12.781,73 15/10/2021 +2,12 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 31.260,73 15/10/2021 +27,17 +0,09% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 18.676,21 17/10/2021 +15,66 +0,08% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
25/03/2020 203.784.706.130 777.804.221 7.778,04 +4,62%
24/03/2020 194.780.037.766 743.435.258 7.434,35 -0,69%
23/03/2020 196.130.594.145 748.590.053 7.485,90 -6,50%
22/03/2020 209.755.352.360 800.592.947 8.005,92 -0,70%
19/03/2020 211.240.150.597 806.260.116 8.062,60 -3,30%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệnh so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
07/10/2021 2.570.489.636.484 1.950,54 0,66%
30/09/2021 2.614.055.832.175 1.971,48 0,68%
23/09/2021 2.656.290.898.408,40 2.003,13 0,71%
16/09/2021 2.592.080.408.767,40 1.978,56 0,71%
09/09/2021 2.625.604.730.592 2.008,69 0,71%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI