Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.933,23
291,73 (1,87%) Cập nhật ngày 27/06/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm Từ đầu năm
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.933,23 -29,08% 71,54% -27,14%
Chỉ số VNFINLEAD N/A 86,63% N/A
Chỉ số VNINDEX N/A 50,95% N/A
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.933,23 27/06/2022 +1,87% +100% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 17.667,08 27/06/2022 +1,71% +100% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.359,49 27/06/2022 +0,04% +3,18% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 28.235,29 27/06/2022 -0,33% -12,30% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.529,79 27/06/2022 +1,71% +100% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.345,96 27/06/2022 -0,14% -6,47% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
28/10/2020 861.693.400.936 1.040.692.513 10.406,92 -3,03% +100,00%
27/10/2020 887.572.478.743 1.073.243.626 10.732,43 -1,14% +100,00%
26/10/2020 897.806.367.593 1.085.618.340 10.856,18 -3,10% +100,00%
25/10/2020 926.484.619.603 1.120.295.791 11.202,95 +0,14% +100,00%
22/10/2020 925.159.603.154 1.118.693.595 11.186,93 +1,44% +100,00%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 20
Hệ số P/E 8,45x
Hệ số P/B 1,54x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
14/04/2022 3.505.727.373.250 2.179,83 0,23%
08/04/2022 3.571.218.981.315 2.245,31 0,23%
31/03/2022 3.496.036.405.838 2.184,09 0,23%
24/03/2022 3.600.412.374.282 2.196,65 0,23%
17/03/2022 3.630.306.976.319 2.187,92 0,23%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI