Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
16.800,34
454,30 (2,78%) Cập nhật ngày 24/05/2022

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm

NAV/CCQ (đồng)

Tăng trưởng (%)

2020

1 tháng 3 tháng 2021

Từ khi thành lập*

ETF SSIAM VNFIN LEAD

21.870,83
35,59%
1,26%
10,27% 61,30% 118,71%

VNFIN LEAD Index

36,15%
1,19%
10,60% 63,15% 122,13%
*Ngày thành lập của Quỹ tính từ thời điểm: 10/01/2020;  dữ liệu tại 31/12/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước
Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
 
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 16.800,34 24/05/2022 +454,30 +2,78% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 18.043,82 24/05/2022 +247,99 +1,39% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.278,02 24/05/2022 +2,41 +0,02% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 27.971,71 24/05/2022 -445,65 -1,57% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 15.673,47 24/05/2022 +214,02 +1,38% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.112,64 24/05/2022 -122,40 -1,33% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
11/08/2020 728.003.592.492,81 905.477.105 9.054,77 +0,65%
10/08/2020 723.277.718.391,81 899.599.152 8.995,99 +0,51%
09/08/2020 719.582.174.250,81 895.002.704 8.950,02 +0,02%
06/08/2020 719.437.009.830,81 894.822.151 8.948,22 -0,71%
05/08/2020 724.580.245.492,81 901.219.210 9.012,19 +1,91%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 19
Hệ số P/E 11,22x
Hệ số P/B 2,06x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
19/05/2022 2.770.203.613.053 1.692,57 0,26%
12/05/2022 2.727.907.702.041 1.676,41 0,26%
05/05/2022 3.126.388.724.865 1.930,49 0,24%
28/04/2022 3.147.144.231.255 1.957,48 0,23%
21/04/2022 3.194.083.670.234 1.985,99 0,23%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI