Phí giao dịch

  TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH IPO 0,00% GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SAU IPO 1,00% GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
10.000,00
0,00 (0,00%) Cập nhật ngày 01/11/2021
Phí giao dịch

 

TỈ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH IPO

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH SAU IPO

1,00%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG    

0,00%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

0,50%

 
CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC
 
Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết
Công ty cổ phần chứng khoán SSI