Phí giao dịch

  ĐIỀU KIỆN TỶ LỆ GIÁ DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH   0% GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI Thời gian nắm giữ  

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
12.984,69
2,68 (0,02%) Cập nhật ngày 19/01/2022
Phí giao dịch

 

ĐIỀU KIỆN

TỶ LỆ GIÁ DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH

 

0%

GIÁ DỊCH VỤ MUA LẠI

Thời gian nắm giữ  
Dưới 1 tháng 0,02%
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng  0,08%
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 0,16%
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng   0,07%
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng  0,10%
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 0,12%
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng  0,15%
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 0,17%
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng  0,20%
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 0,22%
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 0,25%
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 0,27%
Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 0,30%
Từ 24 tháng trở lên 0,00%

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG

Miễn phí

 

GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Miễn phí

 

GIÁ DỊCH VỤ PHÁT HÀNH CHO ĐÀU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)/ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ LINH HOẠT (SIPLH)

Miễn phí

 

CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ để biết thêm chi tiết

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI