Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

"Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNX50 trong kỳ từ ngày 08-10-2021 đến ngày 14-10-2021 "

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 14-10-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VN30 trong kỳ từ ngày 08-10-2021 đến ngày 14-10-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD trong kỳ từ ngày 08-10-2021 đến ngày 14-10-2021

Công bố Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ SSI-SCA trong kỳ từ ngày 07-10-2021 đến 13-10-2021

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSI-SCA tại ngày 13-10-2021

Công Bố Giá trị Tài sản Ròng của quỹ SSIBF tại ngày 13-10-2021

1. Giấy đăng ký góp vốn trong giai đoạn IPO

2. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn (dành cho Nhà Đầu Tư)

3. Bảng kê chứng khoán cơ cấu góp vốn

4. Văn bản đề nghị xác nhận chứng khoán

5. Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu góp vốn dành cho Thành Viên Lập Quỹ)

6. Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản

Lệnh giao dịch hoán đổi Chứng Khoán Cơ Cấu lấy Lô Chứng Chỉ Quỹ ETF

Công ty cổ phần chứng khoán SSI