Tài liệu và biểu mẫu

Tài liệu và biểu mẫu

Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI được cấp ngày 19/05/2017 từ UBCKNN

Phiếu đăng ký mua chứng chỉ Quỹ mở

Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản trong đợt IPO chứng chỉ Quỹ SSIBF và hướng dẫn cách điền phiếu xin ý kiến

Phiếu đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến

Phiếu đăng ký mở tài khoản chứng chỉ Quỹ mở

Công ty cổ phần chứng khoán SSI