Thành tựu và giải thưởng

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2007

Thành tựu quan trọng

 • 11/2018 Triển khai hệ thống giao dịch online chứng chỉ quỹ mở SSIAM On The Go cho nhà đầu tư

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

Thành tựu quan trọng

 • 10/2017 Chuyển đổi chỉ số từ HNX30 sang VNX50 và sàn niêm yết từ HNX sang HSX của quỹ ETF SSIAM HNX30 (Nay là Quỹ ETF SSIAM VNX50)
 • 08/2017 Huy động thành công Quỹ Trái Phiếu SSI (SSIBF)

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

Thành tựu quan trọng

 • 08/2016 Huy động thành công Quỹ SSIAM UCITS – Vietnam Value Income and Growth Fund

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

“Asia Asset Management”

Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

Thành tựu quan trọng

 • 11/2015 Huy động thành công Quỹ Andbanc Investments SIF – Vietnam Value and Income Portfolio (Nay là quỹ SSIAM SIF – Vietnam Active Value Portfolio)
 • 05/2015 Huy động thành công Quỹ đầu tư tăng trưởng DAIWA SSIAM II, quỹ đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity) thứ 2 của SSIAM

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

“Asia Asset Management”

Giám Đốc Đầu Tư của Năm

Thành tựu quan trọng

 • 11/2014 Huy động thành công Quỹ hoán đổi danh mục SSIAM HNX30 ETF (Nay là quỹ SSIAM VNX50 ETF)
 • 09/2014 Huy động thành công Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)

Giải thưởng đạt được

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

“Asia Asset Management”

Giám Đốc Đầu Tư của Năm

Thành tựu quan trọng

Giải thưởng đạt được

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – bà Lê Thị Lệ Hằng

“Asia Asset Management”

Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam

“Asia Asset Management”

Giám Đốc Đầu Tư của Năm

Thành tựu quan trọng

Giải thưởng đạt được

“The Asset”

Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm

“Asia Asset Management”

Tổng Giám Đốc của Năm – Bà Lê Thị Lệ Hằng

“Asia Asset Management”

Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam

Thành tựu quan trọng

 • 05/2010 Huy động thành công Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF), quỹ đầu tư nội địa đầu tiên và duy nhất được cấp phép đầu tư ra nước ngoài

Giải thưởng đạt được

“Asian Investor”

Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam

Thành tựu quan trọng

 • 06/2009 Huy động thành công Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP – SSIAM, quỹ đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity) đầu tiên của SSIAM

Giải thưởng đạt được

Thành tựu quan trọng

 • 08/2007 Thành lập Tháng 8/2007
 • 08/2007 Huy động thành công Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), quỹ đầu tư nội địa lớn nhất Việt Nam tại ngày đóng quỹ

Giải thưởng đạt được

Công ty cổ phần chứng khoán SSI