Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
11.974,26
1,02 (0,01%) Cập nhật ngày 01/10/2020
Thông tin chung

LOẠI HÌNH QUỸ

SSIBF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà Đầu Tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động dựa trên các đánh giá tổng thể về chính sách vĩ mô, triển vọng nền kinh tế, mức độ tăng trưởng của ngành cùng đánh giá sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành. Danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, kết hợp giữa các tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp để đạt được mục tiêu đầu tư trong dài hạn. Bên cạnh đó, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ linh hoạt tận dụng các cơ hội thị trường để gia tăng giá trị cho Quỹ trong ngắn hạn.

PHÂN BỔ TÀI SẢN

Quỹ tập trung đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các loại tài sản này từ 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ trở lên. Kỳ hạn của danh mục trái phiếu của Quỹ là kỳ hạn tổng hợp dựa trên tỷ lệ phân bổ vào nhóm tài sản có kỳ hạn dài và nhóm tài sản có kỳ hạn ngắn hơn và thanh khoản tốt hơn.

Ngân hàng giám sát
Ngân Hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Đại lý phân phối
SSIAM, SSI, FINCO - Xem chi tiết danh sách đại lý phân phối trong mục Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ
Ông Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Khắc Hải
Thành viên
Ông Bùi Ngọc Bình
Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Minh Hạnh
Giám đốc đầu tư
Bà Nguyễn Xuân Quỳnh
Chuyên viên đầu tư cao cấp

Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI