Thông tin chung

SSIAM UCITS - VIETNAM VALUE INCOME AND GROWTH FUND   LOẠI HÌNH QUỸ SSIAM UCITS – Vietnam Value Income and Growth Fund là quỹ mở

Thông tin chung

SSIAM UCITS VIETNAM VALUE INCOME AND GROWTH FUND  

LOẠI HÌNH QUỸ

SSIAM UCITS – Vietnam Value Income and Growth Fund là quỹ mở nước ngoài, thuộc loại hình Quỹ UCITS, đăng ký tại Luxembourg. Quỹ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tạo ra lợi nhuận trong dài hạn thông qua việc đầu tư chủ yếu vào một danh mục các công ty niêm yết ở Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Cổ phiếu được lựa chọn dựa trên đánh giá của SSIAM về các yếu tố bao gồm mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, tình trạng tài chính, chất lượng quản trị doanh nghiệp, cổ tức, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai và mức định giá. Danh mục có thể bao gồm cổ phiếu có vốn hóa vừa tới lớn và sở hữu tính chất ‘Giá Trị’ hoặc ‘Tăng Trưởng’.

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên Quỹ

SSIAM UCITS - Vietnam Value Income and Growth Fund

Loại hình Quỹ

Quỹ UCITS đăng ký tại Luxembourg

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Ngày thành lập

11/11/2016

Loại tiền cơ sở

USD

Loại tiền đầu tư

USD, EUR, GBP (loại tiền trên báo cáo, không nhằm phòng ngừa rủi ro)

Công ty Quản lý Quỹ

Andbank Asset Management Luxembourg

Công ty Quản lý Danh mục đầu tư

SSI Asset Management

Công ty kiểm toán

Deloitte

Ngân hàng lưu ký

KBL European Private Bankers S.A.

Đại lý chuyển nhượng

European Fund Administration S.A.

Tư vấn pháp luật

Elvinger Hoss Prussen (Luxembourg)

 

LOẠI CHỨNG CHỈ QUỸ

LOẠI CHỨNG CHỈ QUỸ

SEDOL

ISIN

BLOOMBERG

Loại A USD: Tích lũy lợi nhuận

BD9X754

LU1440146857 SSIAMAU:LX

Loại A USD D: Phân phối lợi nhuận

BD9X765

LU1440146931

SSIAMAD:LX

Loại B GBP: Tích lũy lợi nhuận

BD9X776

LU1440147079

SSIAMBG:LX

Loại B GBP D: Phân phối lợi nhuận

BD9X787

LU1440147152

SSIAMBD:LX

Loại C EUR: Tích lũy lợi nhuận

BD9X798

LU1440147236

SSIAMCE:LX

Công ty cổ phần chứng khoán SSI