Thông tin chung

Thông tin chung

LOẠI HÌNH QUỸ

ETF SSIAM VNFIN LEAD là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VIETNAM LEADING FINANCIAL INDEX (VNFIN LEAD). Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số được tính toán theo phương pháp chỉ số giá, thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết thuộc chỉ số VNFIN đáp ứng đủ tư cách tham gia tạo rổ và các điều kiện sàng lọc.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát Chỉ số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.

Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.

PHÂN BỔ TÀI SẢN

Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ
Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNFIN LEAD theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNFIN LEAD. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.
Ngân hàng giám sát
NH TCMP Ngoại Thương Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
Thành viên lập quỹ
SSI, MAS
Công ty kiểm toán
Ông Nguyễn Minh Hạnh
Giám đốc đầu tư
Ông Nguyễn Bá Huy
Phó giám đốc đầu tư
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI