Thông tin chung

   LOẠI HÌNH QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
16.941,54
8,76 (0,05%) Cập nhật ngày 22/05/2022
Thông tin chung
 
LOẠI HÌNH QUỸ
 
ETF SSIAM VNFIN LEAD là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
 
CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VNFIN LEAD Index
 

Chỉ số VNFIN LEAD là chỉ số bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu, được lựa chọn từ các cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số ngành tài chính -

VNAllShare Financials index (viết tắt VNFIN) đạt tiêu chí lựa chọn với giới hạn tỷ trọng 15% đối với cổ phiếu đơn lẻ, có giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng và tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1%.

 

Chỉ số VNFIN LEAD đại diện cho 25% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.

 

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.
 
Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.
Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.
PHÂN BỔ TÀI SẢN
 
Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ
Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNFIN LEAD theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNFIN LEAD. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ
SSI, MAS, BSC, VCSC,KIS
Ông BÙI NGỌC BÌNH
Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
Bà TÔ MINH HƯƠNG
Thành viên độc lập
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Thành viên
Ông BÙI VĂN TỐT
Giám đốc đầu tư
Ông NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Chuyên viên đầu tư
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI