Thông tin chung

   LOẠI HÌNH QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD

7.412,53

206,55 (2,87%)
Cập nhật ngày 05/04/2020
Thông tin chung

   LOẠI HÌNH QUỸ
ETF SSIAM VNFIN LEAD là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
 
   MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNFIN LEAD trong tất cả các giai đoạn.
 
   CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.
Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.
 
   PHÂN BỔ TÀI SẢN
Phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ
Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNFIN LEAD theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNFIN LEAD. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.
 
 
CÁC ĐỐI TÁC LẬP QUỸ
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
CÔNG TY KIỂM TOÁN Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ SSI, MAS, BSC, VCSC
 
BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
ÔNG BÙI NGỌC BÌNH Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
BÀ TÔ MINH HƯƠNG Thành viên độc lập
BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI Thành viên
 
BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
ÔNG NGUYỄN MINH HẠNH Giám đốc đầu tư
ÔNG NGUYỄN BÁ HUY Phó giám đốc đầu tư
 
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI