SSIAM được tạp chí Asian Investor vinh danh là trong hạng mục công ty quản lý quỹ tốt nhất tại Việt Nam 2017

Hà Nội ngày 7/04/2017   Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí Asian Investor  vinh danh trong hạng mục Công

Trở lại
SSIAM được tạp chí Asian Investor vinh danh là trong hạng mục công ty quản lý quỹ tốt nhất tại Việt Nam 2017

07/04/2017

Hà Nội ngày 7/04/2017

 

Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí Asian Investor  vinh danh trong hạng mục Công ty quản lý quỹ tốt nhất 2017 tại Việt Nam. Đây là lần thứ ba liên tiếp SSIAM nhận giải thưởng này.

 

 

SSIAM đã có kết quả hoạt động ấn tượng. Tổng tài sản quản lý tính đến hết tháng 3/2017 đạt hơn 8.700 tỷ, mức cao nhất từ trước tới nay. Các quỹ đầu tư và danh mục đầu tư Công ty quản lý đều có tỷ suất lợi nhuận tốt, trong đó quỹ SSI-SCA có tỷ suất lợi nhuận 2016 là 24,1%, cao nhất thị trường quỹ mở nội địa và vượt trội so với mức tăng trưởng của chỉ số tham chiếu VNIndex là 14,8%.

 

Bên cạnh giải thưởng Công ty Quản Lý Quỹ Nội Địa tốt nhất Việt Nam 2017 do Asian Investor bình chọn, SSIAM vừa tạp chí Asia Asset Management vinh danh ở hạng mục “Công ty Quản Lý Quỹ tốt nhất” tại Việt Nam và “Tổng Giám Đốc của năm” cho năm 2016.

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI