SSIAM được tạp chí Asian Investor vinh danh là trong hạng mục công ty quản lý quỹ tốt nhất tại Việt Nam 2018

Hà Nội, ngày 29/03/2018,   Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí Asian Investor vinh danh trong hạng mục Công

Trở lại
SSIAM được tạp chí Asian Investor vinh danh là trong hạng mục công ty quản lý quỹ tốt nhất tại Việt Nam 2018

16/04/2018

Hà Nội, ngày 29/03/2018,

 

Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí Asian Investor vinh danh trong hạng mục Công ty quản lý quỹ nội địa tốt nhất năm 2018 tại Việt Nam. Đây là lần thứ tư liên tiếp SSIAM nhận giải thưởng này.

 

SSIAM đã có kết quả hoạt động ấn tượng, thu hút lượng vốn đầu tư lớn của khách hàng mới và khách hàng hiện tại ở cả 3 mảng hoạt động: quỹ đầu tư, danh mục đầu tư của khách hàng tổ chức và danh mục đầu tư của khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Tổng tài sản quản lý huy động từ khách hàng bên ngoài tính đến hết tháng 3/2018 đạt hơn 6.690 tỷ. Quỹ SSI-SCA do SSIAM quản lý đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 38,2% riêng trong năm 2017, nâng mức tăng trưởng lợi nhuận của Quỹ tính từ khi thành lập vào tháng 9/2014 lên 98,2%. Trong năm 2017, Quỹ ETF SSIAM VNX50 do SSIAM quản lý cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 60,4%, bên cạnh đó mảng quản lý danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận trung bình các hợp đồng đạt 45%.

 

 

 

 

 

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI