SSIAM được Tạp chí The Asset vinh danh trong hạng mục “Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm 2018” tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 05/06/2018,     Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí The Asset vinh danh trong hạng mục “Công

Trở lại
SSIAM được Tạp chí The Asset vinh danh trong hạng mục “Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm 2018” tại Việt Nam

05/06/2018

Hà Nội, ngày 05/06/2018,

 

 

Công ty Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) vừa được Tạp chí The Asset vinh danh trong hạng mục “Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm 2018” tại Việt Nam. Đây là lần thứ tư liên tiếp SSIAM nhận giải thưởng này.

SSIAM đã có kết quả hoạt động ấn tượng, thu hút lượng vốn đầu tư lớn của khách hàng mới và khách hàng hiện tại ở cả 3 mảng hoạt động: quỹ đầu tư, danh mục đầu tư của khách hàng tổ chức và danh mục đầu tư của khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Tổng tài sản quản lý huy động từ khách hàng bên ngoài tính đến hết tháng 6/2018 đạt hơn 6.500 tỷ đồng. Quỹ SSI-SCA do SSIAM quản lý đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 38,2% riêng trong năm 2017, nâng mức tăng trưởng lợi nhuận của Quỹ tính từ khi thành lập vào tháng 9/2014 lên 98,2%. Trong năm 2017, Quỹ ETF SSIAM VNX50 do SSIAM quản lý cũng đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng 60,4%, bên cạnh đó mảng quản lý danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận trung bình các hợp đồng đạt 45%.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI