SSIAM nhận giải thưởng Công ty quản lý quỹ của năm và Tổng giám đốc của năm 2016 từ Asia Asset Management

Hà Nội ngày 23/1/2017   Tạp chí Asia Asset Management đã vinh danh Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là “Best Fund House”  (Công

Trở lại
SSIAM nhận giải thưởng Công ty quản lý quỹ của năm và Tổng giám đốc của năm 2016 từ Asia Asset Management

23/01/2017

Hà Nội ngày 23/1/2017
 
Tạp chí Asia Asset Management đã vinh danh Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) là “Best Fund House”  (Công ty quản lý quỹ tốt nhất) năm 2016. Tiêu chí bình chọn bao gồm: thành tựu và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của các công ty quản lý quỹ, và ảnh hưởng chung của tổ chức đó tới ngành quản lý quỹ của quốc gia. Đây là lần thứ 3 Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) được bình chọn là Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam (Best Fund House).

Một chiến thắng lớn khác của SSIAM tại giải thưởng Asia Asset Management là Tổng giám đốc, bà Lê Thị Lệ Hằng lần thứ 5 liên tiếp được bình chọn là “CEO of the Year” (Tổng giám đốc của năm). Giải thưởng “Tổng Giám Đốc của năm” được bình chọn dựa trên những tiêu chí đánh giá khắt khe,đòi hỏi năng lực của nhà lãnh đạo trong vai trò dẫn dắt, tầm nhìn chiến lược nhằm  mở rộng tầm ảnh hưởng của Công ty quản lý quỹ và giành lợi nhuận cao trên thị trường.

 

 

 Asia Asset Management là tạp chí về thương mại đầu tiên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được xuất bản lần đầu vào năm 1995 đáp ứng các nhu cầu về thông tin của nhà quản lý quỹ, các quỹ hưu trí và nhà đầu tư tổ chức. Trải qua trên 20 năm hoạt động, tạp chí Asia Asset Management đã xây dựng được thương hiệu lớn khi đưa ra những phân tích, đánh giá chuyên sâu về tài chính của các quỹ đầu tư trong khu vực châu Á.

 

 

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI