Ban kiểm soát

(Ông) NGUYỄN VĂN KHẢI

Trưởng ban

Ông Khải là Thành viên Hội đồng Quản trị - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An 
Ông Khải có bằng Thạc sỹ Quản lý công nghệ

(Ông) ĐẶNG PHONG LƯU

Thành viên

Ông Lưu có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.  
Ông Lưu tốt nghiệp Đại học Ngân Hàng

(Bà) LÊ CẨM BÌNH

Thành viên

Bà Bình giữ chức vụ Giám đốc Kiểm toán nội bộ từ tháng 05/2017.
Trước đó, bà Bình có gần 10 năm giữ vị trí Phó phòng Kiểm toán nội bộ tại SSI và là cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn. Bà Bình từng có thời gian làm việc tại Công ty kiểm toán và tư vấn A&C, phụ trách quản lý các hợp đồng kiểm toán các doanh nghiệp về bảo hiểm, công ty tài chính. 
Bà Bình tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán - Trường Đại học Thăng Long. Bà được Bộ tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia (CPA) năm 2005 và được ICAEW cấp chứng chỉ IFRS tháng 2 năm 2017.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI