Giải thưởng

2016

“Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm” ” bởi Tạp chí The Asset

“Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam” bởi Tạp chí AsianInvestor

2015

“Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa của Năm” ” bởi Tạp chí The Asset

“Công Ty Quản Lý Quỹ Tốt Nhất Việt Nam” bởi Tạp chí AsianInvestor

“Tổng Giám Đốc của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Giám Đốc Đầu Tư của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất Việt Nam” bởi World Finance

2014

“Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm” bởi Tạp chí The Asset

“Tổng Giám Đốc của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Giám Đốc Đầu Tư của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Tốt Nhất Việt Nam” bởi World Finance

2013

“Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Tổng Giám Đốc của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Giám Đốc Đầu Tư của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

2012

“Công Ty Quản Lý Quỹ tốt nhất Việt Nam” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Tổng Giám Đốc của Năm” bởi Tạp chí Asia Asset Management

“Công Ty Quản Lý Quỹ của Năm” bởi Tạp chí The Asset

2010

“Công Ty Quản Lý Quỹ Nội Địa Tốt Nhất Việt Nam” bởi Tạp chí AsianInvestor

  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-28) 38.242.897 • Fax: (84-28) 38.242.997