Đội Ngũ Lãnh Đạo
Ông Nguyễn Duy HưngChủ Tịch, kiêm Tổng Giám Đốc SSI, Chủ Tịch SSIAM

 • Ông Hưng là một lãnh đạo doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm, đi tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và chứng khoán. Ông thành lập Công Ty Chứng Khoán Sài Gòn vào năm 1999, công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất và đầu ngành tại Việt Nam.
 • Ông Hưng là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

Bà Lê Thị Lệ HằngTổng Giám Đốc
 • Bà Hằng là Tổng giám đốc SSIAM từ năm 2010. 

 • Bà Hằng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại SSIAM, CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) và W.P.Stewart, một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Tại SSI, bà Hằng từng giữ chức vụ Giám Đốc Khối Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư kiêm trợ lý cho Chủ Tịch HĐQT và Giám Đốc Khối Phát Triển Khách Hàng Tổ Chức.

 • Bà là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

 • Bà Hằng có bằng Thạc sỹ Tài chính và Cử nhân Kế toán của trường American University, Hoa Kỳ. 

Bà Tô Thùy LinhPhó Tổng Giám Đốc

 • Gia nhập SSIAM từ năm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách các lĩnh vực phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, vận hành, luật và kiểm soát tuân thủ, nhân sự và công nghệ thông tin của SSIAM. Trước đó, Bà là Giám Đốc phát triển sản phẩm của SSIAM.
 • Bà Linh có bằng Thạc Sỹ chuyên ngành Ngân hàng của trường University of New South Wales và Cử Nhân chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường University of Sydney, Úc. Bà là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma, Hòa Kỳ.

  Ông Nguyễn Thanh TùngPhó Tổng Giám Đốc
  • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, Ông Tùng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư của SSIAM. Ông Tùng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực thị trường tiền tệ, phân tích và quản lý rủi ro tín dụng của các khoản vay, nghiên cứu thị trường, phân tích và định giá các công ty. Từ 2007-2011, Ông Tùng là Giám Đốc phụ trách Phân Tích và Giám Đốc Đầu Tư tại SSIAM. Trước đó, Ông Tùng phụ trách Khối Nguồn Vốn và Ngân Hàng Đại Lý và Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Ngân Hàng Liên Doanh VinaSiam, và chuyên viên phân tích cao cấp tại Công Ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt.

  • Ông Tùng là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

  • Ông Tùng có bằng Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Chicago trường kinh doanh Booth, Hoa Kỳ.

  Ông Nguyễn Phan DũngPhó Tổng Giám Đốc
  • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng đầu tư vào các công ty tư nhân. Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư với các định chế tài chính như ABN AMRO, CBOT và Intercall tại Chicago, Hoa Kỳ.

  • Ông là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

  • Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và cũng là thành viên của Hiệp Hội Quản lý Rủi Ro Quốc Tế .
  Ông Nguyễn Thanh TùngPhó Tổng Giám Đốc
  • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, Ông Tùng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư của SSIAM. Ông Tùng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực thị trường tiền tệ, phân tích và quản lý rủi ro tín dụng của các khoản vay, nghiên cứu thị trường, phân tích và định giá các công ty. Từ 2007-2011, Ông Tùng là Giám Đốc phụ trách Phân Tích và Giám Đốc Đầu Tư tại SSIAM. Trước đó, Ông Tùng phụ trách Khối Nguồn Vốn và Ngân Hàng Đại Lý và Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp tại Ngân Hàng Liên Doanh VinaSiam, và chuyên viên phân tích cao cấp tại Công Ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt.

  • Ông Tùng là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

  • Ông Tùng có bằng Thạc Sỹ Quản trị kinh doanh của trường Đại học Chicago trường kinh doanh Booth, Hoa Kỳ.
  Ông Nguyễn Phan Dũng Phó Tổng Giám Đốc
  • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Dũng hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng đầu tư vào các công ty tư nhân. Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư với các định chế tài chính như ABN AMRO, CBOT và Intercall tại Chicago, Hoa Kỳ.

  • Ông là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết.

  • Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và cũng là thành viên của Hiệp Hội Quản lý Rủi Ro Quốc Tế.

  Ông Nguyễn Khánh Quỳnh, CFAGiám Đốc Đầu Tư

  • Ông Quỳnh gia nhập SSIAM từ năm 2008. Trước đó ông Quỳnh đã từng làm việc tại OLAM Vietnam, một công ty đa quốc gia đứng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản và ngân hàng cổ phần Mizuho trước khi gia nhập SSIAM.

  • Ông Quỳnh là thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Ban Kiểm Soát của một số công ty niêm yết.

  • Ông Quỳnh có bằng đại học tai trường đại học Ngoại Thương, Việt Nam và bằng thạc sĩ tại trường đại học Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật Bản.

  Ông Nguyễn Đức MinhGiám Đốc Đầu Tư
  • Ông Minh gia nhập SSIAM vào năm 2011. Trước đó, ông cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm phân tích ở bộ phận Phân tích và tư vấn đầu tư của CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI).

  • Ông là thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban Kiểm Soát của một số công ty niêm yết.

  • Ông có bằng cử nhân xuất sắc ngành tài chính kinh tế tại đại học Dundee, Anh Quốc.

  Ông Nguyễn Minh HạnhGiám Đốc Đầu Tư

  • Ông Hạnh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bao gồm phụ trách tài chính tại một số công ty sản xuất, trưởng phòng phân tích kiêm trưởng phòng phát triển chỉ số chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) và tư vấn tái cấu trúc nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Mobifone, Tổng công ty Vàng Agribank, CTCP Thép Nam Kim,….

  • Ông Hạnh có bằng cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội.

  Ông Nguyễn Bá Huy, CFAPhó Giám Đốc Đầu Tư kiêm Giám Đốc Phân Tích

  • Ông Huy phụ trách các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ. Trước khi gia nhập SSIAM, ông là Giám Đốc Phân Tích và Tư Vấn Đầu Tư của Công ty chứng khoán Vndirect và giữ các vị trí quản lý và nghiên cứu tại Công ty Đầu tư Hàn Quốc và Công ty Chứng khoán Tân Việt.
  • Ông có bằng Cử nhân Kinh doanh quốc tế và Tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

  Bà Phạm Thị Thu HàPhó Giám Đốc Đầu Tư

  • Bà Hà phụ trách ngành hàng tiêu dùng, và các khoản đầu tư của SSIAM vào ngành hàng tiêu dùng nhanh.  Bà Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và đầu tư bao gồm kiểm toán viên tại công ty KPMG, chuyên viên phân tích cao cấp tại các tổ chức trong nước và quốc tế như IBM and Colliers International và đã từng là Giám Đốc Tài Chính của Công ty CP Tập Đoàn Pan Pacific (mã CK: PAN).

  • Bà Hà có bằng MBA chuyên ngành ngân hàng và tài chính của trường Nanyang Technological University, Singapore and bằng Cử Nhân chuyên ngành kinh tế quốc tế của trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

  Ông Võ Văn MinhPhó Giám Đốc Đầu Tư

  • Ông Minh phụ trách ngành tài chính, kho vận và kinh tế vĩ mô. Trước đây, Ông Minh đã có kinh nghiệm trong nhiều vị trí quản lý trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Trưởng phòng Quản lý Quỹ Đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank,Giám đốc điều hành tại Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Hapaco (hiện nay là Công ty Quản lý Quỹ Pamco), Giám đốc Phân tích tại CTCP chứng khoán Liên Việt và CTCK Sài Gòn Hà Nội, và là chuyên viên tài chính tại Ban quản lý chương trình Tín dụng quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • Ông là thành viên HĐQT của một số công ty niêm yết
  • Ông Minh có bằng Thạc sỹ Chính sách công của Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản).

  Ông Nguyễn Quốc BìnhPhó Giám Đốc Đầu Tư

  • Gia nhập SSIAM từ năm 2007, ông Bình hiện là Phó Giám Đốc Đầu Tư của SSIAM.
  • Ông Bình có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và đầu tư tại SSIAM, tham gia các khoản đầu tư lớn của danh mục Quỹ Tầm Nhìn SSI.
  • Ông Bình có bằng thạc sĩ kinh tế tại trường Đại học kinh tế Budapest –Corvinus.

  Bà Phạm Phương LinhPhó Giám Đốc Đầu Tư

  • Gia nhập SSIAM năm 2013, bà Linh hiện là Phó Giám Đốc đầu tư của SSIAM. Trước khi làm việc tại SSIAM, bà Linh làm việc tại Công ty Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) từ năm 2008 ở vị trí chuyên viên phân tích và sau đó là phó giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức.
  • Bà Linh là thành viên Hội Đồng Quản Trị/ Ban Kiểm Soát của một số công ty niêm yết.
  • Bà có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính của trường đại học La Trobe (Australia).

  Bà Tô Thùy LinhPhó Tổng Giám Đốc
  • Gia nhập SSIAM từ năm 2011, Bà Linh hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách các lĩnh vực phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm, vận hành, luật và kiểm soát tuân thủ, nhân sự và công nghệ thông tin của SSIAM. Trước đó, Bà là Giám Đốc phát triển sản phẩm của SSIAM.
  • Bà Linh có bằng Thạc Sỹ chuyên ngành Ngân hàng của trường University of New South Wales và Cử Nhân chuyên ngành Tài chính và Kế toán của trường University of Sydney, Úc. Bà là thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma, Hòa Kỳ.
  Ông Nguyễn Duy Hưng Kế Toán Trưởng
  • Ông Hưng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Kế toán & Đầu tư. Ông Hưng từng là Chuyên viên Tư vấn về đầu tư & cổ phần hóa tại Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng, và Kế toán Tổng hợp phụ trách các mảng kinh doanh chính tại công ty Hoa Tiêu, Tổng cục Hàng hải. 

  • Ông Hưng có bằng cử nhân Tài chính Doanh nghiệp và Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính, với chứng chỉ kế toán trưởng do Bộ Tài Chính cấp.
  Ông Trương Hồ Hải Minh, CFAGiám Đốc Phát Triển Sản Phẩm
  • Ông Minh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và đã từng tham gia khảo sát về các sản phẩm tài chính tại các thị trường phát triển như Đức, Hàn Quốc, Malaysia,... Trước khi gia nhập SSIAM năm 2015, ông Minh công tác tại Phòng Nghiên cứu phát triển (nay là Phòng Thị trường Phái sinh) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  • Ông Minh tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ khoa học khoa Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính và Đầu tư, tại trường Rotterdam School of Management, thuộc Đại học tổng hợp Erasmus, Rotterdam, Hà Lan.
  Ông Hồ Minh TríGiám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

  • Ông Trí có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Dịch vụ tài chính và Ngân hàng tại Việt Nam. Trước khi gia nhập SSIAM, ông là Giám đốc Phát triển kinh doanh cho công ty quản lý quỹ VAM Vietnam. Ông cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các định chế tài chính lớn như Dịch vụ Chứng khoán và Giám sát Quỹ của ngân hàng HSBC Việt Nam, Dịch vụ Chứng khoán và Giám sát Quỹ của ngân hàng Citibank Việt Nam, công ty Chứng khoán VP Bank, công ty Chứng khoán Sài Gòn và công ty Chứng khoán Mekong của Indochina Capital.

  • Ông Trí có bằng Cử Nhân Luật chuyên khoa Luật Thương Mại tại Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh, thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam và có bằng Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc, Thụy Sĩ.
   

  Bà Nguyễn Thị Hồng HảiGiám Đốc Luật và Kiểm Soát Tuân Thủ

  • Bà Hải có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước khi gia nhập SSIAM, Bà Hải đã đảm nhận các vị trí như Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Pháp chế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong; Trợ lý pháp luật Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, Luật sư trưởng Vietnam Land Group of Companies,… 

  • Bà Hải có bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội và Thạc sĩ Luật So sánh, Đại học Nagoya (Nhật Bản).

  Ông Đào Đức Trường Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Ông Đào Đức Trường có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật và Hành chính. Ông Trường đã có một thời gian dài học tập và làm việc tại Đài Loan. Ông đã từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám Đốc tại công ty TNHH Trường Tín trong 6 năm. Từ năm 2004 trở lại đây, Ông Trường là Luật sư tại đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Hành chính.

  • Ông Trường có bằng Cử nhân Luật tại khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

    
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
  Số giấy phép: 68/GP-STTTT, Sở thông tin và truyền thông 18/08/2011 • Chịu trách nhiệm chính: Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Hồng Nam.
  Ðịa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM • Điện thoại: (84-8) 38.242.897 • Fax: (84-8) 38.242.997